Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm (22:06 21/11/2018)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1045-CV/TU về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU về vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Theo đó, Thường trực Thành ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan bám sát chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn của Thủ đô, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Báo cáo; Chỉ đạo UBND Thành phố tổng hợp những đề xuất, kiến nghị của thành phố Hà Nội để báo cáo Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo, hương dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo đảm ATTP.

Đảng đoàn HĐND Thành phố chỉ đạo tiến hành giám sát, chất vấn, giải trình chuyên đề về công tác vệ sinh ATTP trên địa bàn Thành phố theo quy định.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy và các đơn vị liên quan tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô về công tác vệ sinh ATTP, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm ATTP.

MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp tăng cường rà soát, cụ thể hóa nội dung thực hiện vệ sinh ATTP trong các phong trào, cuộc vận động phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.

Các quận, huyện, thị ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản Ịý nhà nước của chính quyền địa phương về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; xác định việc đảm bảo ATTP là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và thường xuyên; kiên quyết xử lý cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý trong công tác đảm bảo ATTP.

Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Công tác ATTP Thành phố tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra thường xuyên, phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; chủ động tổng hợp tình hình, tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t