Nâng cao trách nhiệm của các cấp trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (06:41 20/11/2018)


HNP - Ngày 16/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội có Hướng dẫn số 67-HD/BTGTU về Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 31/10/2018, của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Theo đó, các hoạt động tuyên truyền tổ chức với hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tiễn, đảm bảo hiệu quả, huy dộng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào việc thực hiện nhiệm vụ PCCC&CNCH gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phổ biến kiến thức về công tác PCCC&CNCH; tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động, các tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình thấy rõ trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật về PCCC; tích cực tham gia công tác PCCC&CNCH. Gắn việc thực hiện các quy định PCCC với nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”' và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, phát thanh, truyền hình, báo, tạp chí, bán tin, hệ thống truyền thanh cơ sở... Thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt, hội họp của MTTQ và các tổ chức thành viên, của khu dân cư, tổ dân phố... để tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên đoàn viên, hội viên và nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình.

Xây dựng các cụm thông tin, cổ động, pa-nô, áp phích, khẩu hiệu ở các khu trung tâm, nơi tập trung đông người; phát hành cẩm nang, tờ rơi phổ biến kiến thức bảo đảm an toàn PCCC&CNCH tới các hộ gia đình, người lao động.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu thực hiện, tích cực vận động gia đình và người thân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC; đưa việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC là một tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương, của tổ chức, đoàn thể, hộ gia đình và cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, người lao động.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, bản tin Thành phố và hệ thống truyền thanh tuyên truyền về Chỉ thị của Thành ủy và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố liên quan đến công tác PCCC&CNCH; đưa tin, bài tuyên truyền, phổ biển, giáo dục pháp luật về PCCC&CNCH; cảnh báo nguy cơ cháy, nổ, các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, doanh nghiệp, chủ hộ sản xuất, kinh doanh trong công tác PCCC; kịp thời đưa tin, bài tuyên truyền về những gương người tốt, việc tốt, gương dũng cảm, tận tụy, tinh thần sẵn sàng hy sinh của cán bộ, chiến sỹ làm công tác PCCC&CNCH để cứu người, cứu tài sản của nhân dân.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t