Hỗ trợ, phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp (18:16 20/11/2018)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1608-TB/TU, truyền đạt kết luận của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi gặp gỡ, đối thoại với đại biểu phụ nữ Thủ đô.

Theo đó, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành thành phố tập hợp và trả lời bằng văn bản các kiến nghị của đại biểu phụ nữ tại buổi đối thoại; đồng thời, tập trung giải quyết những đề xuất, kiến nghị theo thẩm quyền; báo cáo, đề xuất Thành ủy và cơ quan chức năng những nội dung không thuộc thẩm quyền. Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã đôn đốc thực hiện các kế hoạch khắc phục hạn chế trong công tác quản lý đô thị, quy hoạch, đất đai, môi trường; đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; tập trung giải quyết các điểm nóng về an toàn giao thông, môi trường.

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp nước sạch trên địa bàn, nhất là địa bàn nông thôn; duy trì tốt công tác vệ sinh môi trường; đôn đốc tiến độ các dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn; tiếp tục triển khai cải tạo các sông, hồ trên địa bàn và cảnh quan đô thị. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp hỗ trợ, tạo việc làm cho người lao động, trong đó, có hội viên phụ nữ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững; quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo, tạo môi trường thuận lợi cho con em phụ nữ phát triển toàn diện; chấn chỉnh nghiêm những hiện tượng tiêu cực trong nhà trường (quá tải trường học, dạy thêm, lạm thu, nhà vệ sinh, bảo đảm an toàn trong trường học và khu vực quanh các trường...).

Căn cứ tình hình thực tế của thành phố, UBND TP tổ chức gặp mặt, đối thoại chuyên đề với Hội nữ Doanh nghiệp vừa và nhỏ của thành phố để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các nữ doanh nghiệp. 

Ban Tổ chức Thành ủy tập hợp và trả lời bằng văn bản kiến nghị của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố về công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, đặc biệt là cán bộ nữ và việc tuyển dụng công chức khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố. Tham mưu giúp Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện tốt công tác cán bộ nữ của thành phố.

Ban Tuyên giáo Thành ủy tập hợp và trả lời bằng văn bản kiến nghị của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố về hoạt động của Trang thông tin Điện tử của Đảng bộ thành phố và việc phát hành Báo Phụ nữ Thủ đô miễn phí đến nữ công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất, đến phụ nữ xã nghèo và phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố.

Ban Dân vận Thành ủy tích cực tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 10/5/2018 của Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ của thành phố trong tình hình mới.

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp, các ngành của thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội Phụ nữ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời những kiến nghị của phụ nữ ngay ở cấp cơ sở. Chủ động trong việc rà soát, nghiên cứu, tham mưu để xây dựng, bổ sung, sửa đổi các cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi cho phụ nữ phát triển toàn diện, nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý, đóng góp tâm huyết, trí tuệ xây dựng Thủ đô và đất nước, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t