Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (14:52 07/11/2018)


HNP - Ngày 6/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội có Công văn số 1572-CV/BTGTU đề nghị các đơn vị triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11/2018.

Theo đó, các đơn vị tuyên truyền, phổ biến Luật Di sản Văn hóa, Quy chế “Quản lý và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội" và các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố về quy hoạch, tu bổ, tôn tạo di tích, kiểm kê, truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể.

Giới thiệu, quảng bá các di sản văn hóa tiêu biểu, đặc trưng của Hà Nội và địa phương, những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, của người Hà Nội thanh lịch, văn minh tới du khách và cộng đồng quốc tế. Thông qua di sản văn hóa, tuyên truyền và đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thống (trọng tâm là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên) về lịch sử, văn hóa của đất nước, con người Việt Nam, của Thủ đô và địa phương, đặc biệt là ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Tăng cường nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội, phối hợp với các cơ quan chức năng thông tin định hướng đối với công tác tu bổ, tôn tạo di tích, ngăn chặn và kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi làm biến dạng di tích: Tu bổ khi chưa có cơ quan có thẩm quyền cho phép; thi công sai thiết kế phê duyệt; sơn thếp tượng, hiện vật đồ thờ không đúng quy cách...; phát hiện, tuyên truyền, giải thích, vận động các nơi thờ tự, nhân dân và những tổ chức, cá nhân tham gia công đức di dời những pho tượng, linh vật, hiện vật kiến trúc không phù hợp với tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống dân tộc nói chung và vùng đồng bằng Bắc bộ nói riêng ra khỏi khuôn viên di tích, không gian di sản văn hóa.

Mở các chuyên mục, tăng thời lượng, tin bài phản ánh sinh động các hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam trên địa bàn Thành phố nhằm giáo dục, khơi dậy truyền thống yêu nước, yêu Hà Nội, tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong mỗi người dân Thủ đô...


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật