Làm tốt công tác bảo tồn tôn tạo các di sản gắn với phát triển du lịch văn hóa (12:18 02/11/2018)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1587-TB/TU truyền đạt kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy kiểm tra việc thực hiện Chương trình tại huyện Mê Linh.

Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Mê Linh và đảng ủy UBND các xã tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tiếp tuc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và người dân hiểu rõ vị trí, tầm quan trọng của Chương trình xây dựng NTM; Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Phối hợp với Sở Khoa học, công nghệ triển khai nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là những sản phẩm đặc trưng, lợi thế của huyện; xây dựng, đăng ký thương hiệu sản phẩm địa phương. Khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát triển nông nghiệp. Hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa. Củng cố, đổi mới hoạt động của các HTX theo Luật HTX năm 2012 tạo điều kiện thuận lợi phát triển đa dạng các hình thức hợp tác ở nông thôn nhất là cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích các hợp tác xã phát triển đặc biệt là chuỗi liên kết từ nghiên cứu, đầu tư, sản xuất đến tiêu dùng.

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm, vận động, huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội hóa để đầu tư vào nông thôn đặc hiệt là hạ tầng xã hội như: Trường học, bệnh viện, trạm y tế; đường giao thông. Chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết, điều chỉnh đề án xây dựng NTM của các xã theo hướng xây dựng NTM gắn với quá trình đô thị hóa. Quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn NTM. Tập trung đầu tư có trọng điểm đối với 4 xã còn lại chưa đạt chuẩn NTM, để đạt các tiêu chí theo quy định, phấn đấu đến hết năm 2019 có 16/16 xã (100% số xã) đạt chuẩn.

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng công tác y tế, giáo dục; làm tốt công tác bảo tồn tôn tạo các di sản văn hóa trên địa bàn gắn với phát triển du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, thăm mô hình trồng hoa và trồng rau... Quan tâm nhiều hơn tới vệ sinh môi trường cấp nước sạch giảm tỷ lệ hộ nghèo…

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp các kiến nghị, phân loại và tham mưu giao trách nhiệm cho từng sở, ngành tập trung giải quyết kiến nghị của địa phương thuộc, thẩm quyền của đơn vị, có văn bản trả lời và kiến nghị với Thành ủy, UBND Thành phố giải quyết nếu vượt thẩm quyền. Báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của huyện với Ban Chỉ đạo Chương trình 02 tại Hội nghị giao ban quý IV/2018…


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật