Cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố (14:03 01/11/2018)


HNP - Ngày 26/10, Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 4963-QĐ/TU, Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động và mối quan hệ công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố Hà Nội.

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành phố là cơ quan trực thuộc Thành ủy, có chức năng tham mưu về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ; đồng thời quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ thuộc diện quản lý; Chịu sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Thành ủy; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ.

Với nhiêm vụ là tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy chế độ, chính sách và những chủ trương, giải pháp về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ; Tổ chức sơ kết, tổng kết và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ.

Hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các quận, huyện, thị xã; các sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố theo phân cấp quản lý; Một số đối tượng khác do Ban Thường vụ Thành ủy quyết định; Phối hợp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ từ cấp cục, vụ, viện và tương đương trở lên của các cơ quan Trung ương đang công tác và đã nghỉ hưu trên địa bàn.

Phối hợp với Sở Y tế Thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc tư vấn, khám, chữa bệnh, theo dõi chăm sóc sức khỏe và thực hiện chế độ, chính sách về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ thuộc diện quản lý, theo dõi sức khỏe.

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành phố có từ 7 đến 9 thành viên hoạt động kiêm nhiệm; Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành phố thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm, sử dụng con dấu và trụ sở của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp qua Văn phòng Thành ủy.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1524-QĐ/TU, ngày 29/11/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật