Tăng cường đối thoại, lắng nghe để lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm (10:57 01/11/2018)


HNP - Ngày 29/10, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 1592-TB/TU về kết luận của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU (khóa XVI) tại Hội nghị đánh giá kết quả công tác quý III/2018.

Theo đó, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã khẩn trương và tập trung triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ quý III/2018 cơ bản đảm bảo chất lượng, tiến độ đã đề ra, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch 9 tháng đầu năm 2018 của Thành phố.

Ban Chỉ đao Chương trình yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị thuộc Thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả 08 nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2018 đã nêu trong báo cáo của Ban Chỉ đạo. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm rà soát, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2018. Tiếp tục đối mới phương thức lãnh đạo bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý tích cực của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm. Đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nắm chắc và định hướng tốt dư luận nhân dân, nhất là ở những địa bàn tiềm ẩn vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Quyết liệt chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội, Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp giữa các cấp, ngành; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc dân sinh bức xúc, phức tạp về an ninh, trật tự an toàn xã hội còn tồn đọng. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm công tác giữa nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Tổ chức Thành ủy tiếp thu các ý kiến góp ý, sớm hoàn thiện các dự thảo Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 24/9/2013 của Thành ủy và Kế hoạch tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư; khắc phục tình trạng thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng; rà soát, bổ sung các chỉ tiêu, tiến độ thực hiện đảm bảo khả thi, trình Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật