Tập trung hoàn thành nhiệm vụ phát triển thông tin và truyền thông (16:50 13/10/2018)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1559-TB/TU, truyền đạt kết luận của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

Theo đó, thời gian tới ngành Thông tin và Truyền thông thành phố phải nỗ lực, cố gắng, đổi mới, sáng tạo hơn nữa, quyết tâm khắc phục khó khăn, tồn tại, hạn chế. Tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu: Tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu còn thấp hoặc khó hoàn thành liên quan đến nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, nhất là các chỉ tiêu, mục tiêu qua kiểm điểm giữa nhiệm kỳ còn khó khăn, vướng mắc; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; các chương trình công tác lớn của Thành ủy, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tập trung tham mưu thành phố triển khai "Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Hà Nội đến năm 2025"; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về thông tin trên mạng, thông tin trái chiều, tiêu cực; có kế hoạch khai thác, phát huy vai trò mạng xã hội phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền theo các chương trình, kế hoạch và mục tiêu của thành phố. Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị và nơi công cộng của thành phố, góp phần gìn giữ và phát huy những nét đẹp văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

Phát huy vị trí là địa phương đi đầu cả nước trong ứng dụng công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông cần chú trọng tăng cường phối hợp với Sở Nội vụ và các sở chuyên ngành triển khai tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cải cách hành chính, trong điều hành, xử lý công việc. Phấn đấu đến năm 2020, đạt chỉ tiêu 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4. Triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ để nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại nhà. Qua đó, phát huy hiệu quả thực chất của dịch vụ công trực tuyến. Tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức của thành phố, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, góp phần đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Tập trung triển khai các giải pháp phát triển hạ tầng và các dịch vụ bưu chính, viễn thông theo xu hướng công nghệ mới, hiện đại. Phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho thành phố trong việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ dùng chung; đảm bảo vận hành thông suốt hệ thống mạng diện rộng, hạ tầng công nghệ thông tin của thành phố gắn với tăng cường các giải pháp giám sát, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Tham mưu thành phố hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, hình thành, triển khai Trung tâm Điều hành thông minh và các thành phần cơ bản của thành phố thông minh. Tiếp tục vận hành hiệu quả vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội; có giải pháp để khuyến khích khởi nghiệp mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đồng thời, chủ động phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong giải ngân nguồn vốn đã phân bổ cho lĩnh vực công nghệ thông tin trong kế hoạch 5 năm.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t