Tập trung thực hiện tốt bảo vệ môi trường, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch (20:57 09/10/2018)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1565-TB/TU, truyền đạt kết luận hội nghị giao ban của Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố với lãnh đạo quận, huyện, thị xã quý III/2018.

Theo đó, để kịp thời phát huy các ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét hơn về lĩnh vực này, thời gian tới; cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của thành phố cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Về công tác quản lý và bảo vệ môi trường: Phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ môi trường. Chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và mỗi người dân có nhận thức đúng và hành động thiết thực bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Vận động người dân hạn chế, tiến tới không sử dụng than tổ ong trong hoạt động dân sinh, tích cực tham gia thu gom rác, vệ sinh tại các khu dân cư; trồng hoa, cây xanh khu vực sinh sống.

Thực hiện tốt nhóm giải pháp về phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo vệ môi trường; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa cơ quan quản lý môi trường với lực lượng cảnh sát môi trường trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường.

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà máy xử lý chất thải rắn, các nhà máy xử lý nước thải khu vực nội đô và hệ thống cấp nước sạch đã được phê duyệt chủ trương đầu tư theo đúng tiến độ đã đề ra; nỗ lực phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hoàn thành chỉ tiêu từ 95 đến 100% người dân nông thôn được dùng nước sạch. Quản lý chặt chẽ các cơ sở xử lý chất thải công nghiệp, nguy hại. Đẩy nhanh tiến độ các công trình xử lý nước thải sinh hoạt khu vực nội thành nhằm khắc phục ô nhiêm nước sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét và một phần sông Nhuệ. Triển khai từng bước chương trình thu gom và xử lý nước thải lưu vực sông Nhuệ - Đáy. Ưu tiên, tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung nhằm giải quyết ô nhiễm môi trường sông cầu Bây.

Xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành để sớm có phương án triển khai thực hiện việc di dời 113 cơ sở gây ô nhiễm môi trường và không phù hợp với quy hoạch ra khỏi khu vực nội đô. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý những vi phạm vê môi trường đối với các công trình xây dựng, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các khu, cụm công nghiệp, làng nghề. Kiên quyết thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sở vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm nhiều lần.

Về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng: Tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng; tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp về quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường..., tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp giao dịch, cấp phép xây dựng các công trình phục vụ đời sống dân sinh theo quy định của pháp luật.

Phát huy trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, sự phản biện, tham gia đóng góp ý kiến của nhà quản lý, các nhà khoa học, các tầng lớp nhân dân vào các đồ án quy hoạch quan trọng, nhạy cảm, liên quan đến diện mạo và sự phát triển bền vững của Thủ đô. Thực hiện công khai, minh bạch công tác quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia giám sát, quản lý quy hoạch. Việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phải chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; quy hoạch phải đảm bảo chất lượng dự báo, có tính khả thi, bền vững trong tương lai; hạn chế tối đa việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ trong thời gian ngắn. Việc cung cấp thông tin quy hoạch phải gắn liền với cấp phép xây dựng để tạo điều kiện làm tốt công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai hoàn thành lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chung còn lại. Trong quá trình hoàn thiện các đồ án quy hoạch phân khu cần rà soát, cập nhật, cụ thể hóa các nội dung có liên quan quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe công cộng, khu vui chơi công cộng, công viên trên địa bàn thành phố; thực hiện thiết kế đô thị và cải tạo chỉnh trang hai bên tuyến đường theo hướng hiện đại, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Sớm triển khai lập quy hoạch, đề xuất các cơ chế, chính sách thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ; rà soát, điềụ chỉnh, bổ sung các quy hoạch chuyên ngành, các chương trình, kế hoạch, đề án về giao thông đô thị; quy hoạch cấp, thoát nước.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động xây dựng trên địa bàn, kịp thời phát hiện ngay từ khi mới phát sinh. Xử lý, giải quyết kịp thời, ngay từ đầu các trường hợp vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng, vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp. Thực hiện đồng bộ các biện pháp ngăn chặn theo quy định để dừng thi công các công trình vi phạm trật tự xây dựng. Không để xảy ra tình trạng ban hành quyết định xử phạt nhưng các chủ đầu tư không chấp hành. Tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng tồn đọng trên địa bàn; trường hợp có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo thành phố để giải quyết theo đúng quy định.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành của Trung ương trong việc đề xuất một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, xây dựng, đất đai, giải phóng mặt bằng, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị để tạo sự thống nhất trong quá trình đề xuất với Chính phủ đổi với các dự án quan trọng, cấp bách của thành phố.

Củng cố tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ có chuyên môn về xây dựng, quy hoạch, kiến trúc làm công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng của UBND các quận, huyện, thị xã; xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để nâng cao năng lực cán bộ làm công tác quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng. Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức làm công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng đô thị; khen thưởng, động viên, khích lệ kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t