Tập trung thực hiện tốt bảo vệ môi trường, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch (20:57 09/10/2018)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1565-TB/TU, truyền đạt kết luận hội nghị giao ban của Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố với lãnh đạo quận, huyện, thị xã quý III/2018.

Theo đó, để kịp thời phát huy các ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét hơn về lĩnh vực này, thời gian tới; cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của thành phố cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Về công tác quản lý và bảo vệ môi trường: Phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ môi trường. Chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và mỗi người dân có nhận thức đúng và hành động thiết thực bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Vận động người dân hạn chế, tiến tới không sử dụng than tổ ong trong hoạt động dân sinh, tích cực tham gia thu gom rác, vệ sinh tại các khu dân cư; trồng hoa, cây xanh khu vực sinh sống.

Thực hiện tốt nhóm giải pháp về phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo vệ môi trường; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa cơ quan quản lý môi trường với lực lượng cảnh sát môi trường trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường.

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà máy xử lý chất thải rắn, các nhà máy xử lý nước thải khu vực nội đô và hệ thống cấp nước sạch đã được phê duyệt chủ trương đầu tư theo đúng tiến độ đã đề ra; nỗ lực phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hoàn thành chỉ tiêu từ 95 đến 100% người dân nông thôn được dùng nước sạch. Quản lý chặt chẽ các cơ sở xử lý chất thải công nghiệp, nguy hại. Đẩy nhanh tiến độ các công trình xử lý nước thải sinh hoạt khu vực nội thành nhằm khắc phục ô nhiêm nước sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét và một phần sông Nhuệ. Triển khai từng bước chương trình thu gom và xử lý nước thải lưu vực sông Nhuệ - Đáy. Ưu tiên, tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung nhằm giải quyết ô nhiễm môi trường sông cầu Bây.

Xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành để sớm có phương án triển khai thực hiện việc di dời 113 cơ sở gây ô nhiễm môi trường và không phù hợp với quy hoạch ra khỏi khu