Tập trung đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp có tính đột phá phát triển du lịch (15:42 26/09/2018)


HNP -  Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo 1549-TB/TU, truyền đạt kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về báo cáo đánh giá 2 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”.

Theo đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo: Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện báo cáo đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU; phân tích rõ hơn những hạn chế, khó khăn, bất cập và nguyên nhân; tham mưu, đề xuất các giải pháp cụ thể có tính đột phá để phát huy vai trò và thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô; khẩn trương tham mưu, đề xuất việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU.

Việc rà soát đánh giá, nghiên cứu tham mưu cần tập trung một số nội dung: Rà soát, đánh giá những tác động của Nghị quyết, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp, của các cơ quan chuyên môn, các địa phương, đơn vị, nhất là nêu rõ các địa bàn, khu vực, địa điểm cụ thể, giải pháp, tiến độ và trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện và việc rà soát Quy hoạch phát triển du lịch TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; trong tham mưu, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, đề án, kế hoạch để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết.

Bổ sung những kết quả nổi bật tạo nên sự chuyển biến tích cực của du lịch Thủ đô, như: Việc đầu tư bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa; công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội... Đánh giá thực chất hơn khả năng đáp ứng, điều kiện phát triển, sức thu hút đầu tư, hiệu quả hoạt động của ngành Du lịch Thủ đô.

Phân tích rõ hơn những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan. Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp khắc phục cụ thể, trong đó, cần đặc biệt quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác du lịch ở các di tích lịch sử văn hóa; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch trên các kênh thông tin trong nước; phát huy mọi nguồn lực để đầu tư các khách sạn, cơ sở lưu trú; tiếp tục xây dựng và duy trì sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Nội...

Tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể, có tính đột phá, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các địa phương và các tầng lớp nhân dân Thủ đô nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch chậm tiến độ, gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; đẩy mạnh các hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, gắn với các di tích, di sản của Thăng Long - Hà Nội, góp phần đáp ứng tốt hơn yêu cầu và mong muốn của khách tham quan, du lịch trong nước, quốc tế và thành phố; cải thiện tỷ trọng đóng góp của ngành du lịch trong phát triển kinh tế Thủ đô và phấn đấu nâng cao tỷ lệ khách quay lại.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t