Nỗ lực hoàn thành mục tiêu đưa Gia Lâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới (15:46 26/09/2018)


HNP -  Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1544-TB/TU, truyền đạt kết luận của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020" tại buổi kiểm tra việc thực hiện Chương trình 02-CTr/TU ở huyện Gia Lâm.

Theo đó, để thực hiện thành công mục tiêu huyện đạt chuẩn NTM năm 2018 và duy trì bền vững các tiêu chí NTM, Huyện ủy, UBND huyện Gia Lâm và đảng ủy, UBND các xã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện tốt một số nội dung: Phát động cao trào, tập trung giải quyết vấn đề môi trường, triển khai đồng bộ, quyết tâm, xây dựng và duy trì những tuyến đường nở hoa, con đường bích họa với phương châm "gọn nhà, đẹp ngõ, xây dựng huyện xanh, sạch, đẹp". Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện dự án cải tạo môi trường sông Cầu Bây, các tuyến sông, kênh mương, các con đường để đảm bảo đạt và duy trì tiêu chí về môi trường.

Rà soát, duy trì bền vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM cấp huyện, cấp xã đã đạt được. Tiếp tục chỉ đạo các xã thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tập trung cao độ, huy động mọi nguồn lực để tiếp tục phát triển nông nghiệp theo quy hoạch, kế hoạch mà huyện đã đề ra, xây dựng nông thôn mói gắn với quá trình đô thị hóa và xây dựng huyện Gia Lâm thành quận trong thời gian tới. Quan tâm phát triển đồng bộ kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện, chú trọng phát triển những lĩnh vực thế mạnh của huyện, như: Làng nghề, du lịch, thương mại...

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, huy động sức mạnh của toàn dân để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân, quyết tâm đạt chuẩn huyện NTM trong năm 2018. Tuyên truyền, tạo khí thế phấn khởi trong nhân dân trước những kết quả của huyện cơ bản hoàn thành mục tiêu huyện đạt chuẩn NTM. Rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, báo cáo UBND thành phố trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Các sở, ngành liên quan tích cực phối hợp, hướng dẫn huyện Gia Lâm hoàn thành hồ sơ, thủ tục theo quy định để báo cáo UBND thành phố trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM; xây dựng đề án và tổ chức thực hiện đề án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thành quận trong thời gian tới.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t