Đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường quản lý đê điều và phòng chống lụt bão (15:45 26/09/2018)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1551-TB/TU, truyền đạt kết luận của đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy Chi cục đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội về thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian tới và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo đó, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được thành phố giao, Đảng ủy, ban lãnh đạo Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tới toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên chủ động, quyết liệt, sâu sát hơn, quyết tâm chính trị lớn hơn trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn và giải quyết các tồn tại, vi phạm về quản lý đê điều trên địa bàn thành phố. Kịp thời báo cáo với cơ quan chủ quản và cung cấp thông tin cho Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính Thành ủy để có sự theo dõi, vào cuộc của các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, tăng cường quản lý đê điều và phòng chống lụt bão.

Chủ động tham mưu với UBND, HĐND thành phố về kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống đê điều, trong đó, ưu tiên những vị trí xung yếu, xuống cấp; xác định lộ trình đầu tư phù hợp, kết hợp đầu tư cải tạo đê điều với đầu tư hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân, phối hợp với các cấp chính quyền cơ sở đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa công tác chỉnh trang các tuyến đê như trồng hoa, cây xanh và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông của thành phố tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, truyền thông kết hợp với phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác xây dựng, bảo vệ đê điều và phòng chống lụt bão.

Đảng ủy Chi cục tập trung hoàn thiện và thực hiện tốt Quy chế làm việc của Đảng bộ; định kỳ hằng tháng ban hành Nghị quyết của Đảng ủy để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; kịp thời đôn đốc, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, Chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn tại các đơn vị; quan tâm hơn tới công tác phát triển đảng trong các Chi bộ trực thuộc. Thực hiện tốt việc tổ chức nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, nhân viên hằng tháng, gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu...


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t