Huyện Sóc Sơn phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới năm 2019 (08:54 24/09/2018)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1540-TB/TU, truyền đạt kết luận của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân" kiểm tra việc thực hiện Chương trình 02-CTr/TU tại huyện Sóc Sơn.

Theo đó, để góp phần thực hiện thành công chỉ tiêu có 3 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2018 và phấn đấu hoàn thành huyện NTM năm 2019, Huyện ủy Sóc Sơn và đảng ủy các xã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện tốt các nội dung: Rà soát, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm, sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy. Chủ động nghiên cứu, xây dựng phương hướng phát triển huyện trong nhiệm kỳ 2020-2015, trong đó có phát triển lĩnh vực nông nghiệp. Nghiên cứu phương hướng phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân, tập trung vào các tiềm năng, thế mạnh của huyện; quan tâm phát triển du lịch gắn với phát huy các di tích lịch sử văn hóa, du lịch sinh thái...

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ xây dựng NTM là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; tập trung tuyên truyền nhân dân về các phẩm chất cần phát huy: Cần cù, chịu khó; tự lực cánh sinh; đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm.

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch; phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, công nghệ sạch có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao; tăng cường xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát triển nông nghiệp. Huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội hóa để đầu tư vào nông thôn (hạ tầng xã hội, giao thông, trường học, bệnh viện, trạm y tế...).

Đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết đề án xây dựng NTM của các xã, gắn với quy hoạch khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn. Quan tâm bảo vệ môi trường nông thôn. Củng cố, đổi mới hoạt động của các HTX, phát triển đa dạng các hình thức hợp tác ở nông thôn, tạo điêu kiện thuận lợi, nhất là cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích các HTX hoạt động theo Luật Hợp tác xã. Tập trung xử lý giải thể dứt điểm đối với 22 HTX nông nghiệp ngừng hoạt động, đông thời hướng dẫn chuyển đổi đối với 14 HTX chưa chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

Tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ hội nông dân các cấp; tiếp tục tăng cường đào tạo các hộ nông dân về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng sản xuất. Đồng thời duy trì, nâng cao chất lượng công tác y tế, giáo dục. Làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo các di sản văn hóa trên địa bàn, nâng cao chất lượng xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa.

Xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thôn, làng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm ý thức phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Làm tốt công tác phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh. Tập trung giải quyết dứt điểm và thấu đáo các vụ việc khiếu nại tố cáo, mâu thuẫn phát sinh trong nhân dân, hạn chế tối đa việc khiếu kiện tập trung đông người, kéo dài và khiếu kiện vượt cấp thực hiện tốt Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t