Tập trung hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao (15:56 30/08/2018)


HNP - Ngày 29/8, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 1520-TB/TU, truyền đạt kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội tại buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao về kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo.

Theo đó, về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và các chương trình công tác lớn của Thành ủy, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát huy tốt hơn vai trò tham mưu, giúp Thành ủy triển khai Chương trình 04-CTr/TU về "Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn mình giai đoạn 2016 - 2020”; đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả 2 bộ Quy tắc ứng xử trong cơ quan và nơi công cộng; chú trọng tạo chuyển biến tích cực từ mỗi gia đình, trở thành nếp sinh hoạt hằng ngày; làm tốt công tác xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình, công tác biểu dương, khen thưởng; phê phán, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Chương trình quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội; xây dựng kế hoạch đề xuất với thành phổ, nhất là về quỹ đất, nguồn lực để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa trong quá trình triển khai Chương trình rà soát các thiết chế văn hóa cơ sở. Thực hiện rà soát, hoàn thiện các tiêu chí văn hóa, tiêu chuẩn, quy trình xác định các công trình văn hóa, lễ hội truyền thống, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và có hệ thống; khẩn trương chỉ đạo rà soát, hoàn thành việc quyết toán các hạng mục, công trình đầu tư xây dựng thuộc Dự án Bảo tàng Hà Nội.

Tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách đãi ngộ phù hợp cho đội ngũ huấn luyện viên thể thao, văn nghệ sĩ, diễn viên, nhất là các văn nghệ sĩ, diễn viên hoạt động trong lĩnh vực văn hóa truyền thống (cải lương, tuồng, chèo...) để họ yên tâm công tác, cống hiến vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao của Thủ đô, đất nước.

Chuẩn bị tốt các điều kiện, lực lượng vận động viên phục vụ các đại hội thể dục thể thao, nhất là Đại hội thể dục, thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018 tại Hà Nội; SEA Games 31, PARA Games 11 năm 2021 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t