Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (13:47 21/08/2018)


HNP - Ngày 20/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội có Hướng dẫn số 64-HD/BTGTU về tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Theo đó, các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, chú trọng hướng về cơ sở, các khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi có đông CNTĐ, vùng sâu, vùng xa trung tâm. Kết hợp tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII gắn với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi CNVCLĐ.

Vị trí, vai trò, sự trưởng thành của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn Việt Nam qua 11 kỳ đại hội; những thành tựu đóng góp nổi bật của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.

Kết quả nổi bật triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2013-2018, trong các cấp công đoàn; những mô hình hoạt động công đoàn hiệu quả; gương tập thể, cá nhân cán bộ công đoàn tiêu biểu, xuất sắc, CNVCLĐ giỏi, có thành tích xuất sắc.

Mục đích, ý nghĩa, chủ đề, tầm quan trọng của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội; các phong trào thi đua, các công trình, sản phẩm của đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp công đoàn cả nước chào mừng Đại hội.

Diễn biến, kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; phương hướng hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ nhiệm kỳ 2018-2023; hoạt động quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết ngay sau khi Đại hội kết thúc.

Liên đoàn Lao động Thành phố căn cứ hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội XII.

Công đoàn Việt Nam trong các cấp công đoàn và CNVCLĐ Thành phố; phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp thông tin về Đại hội tại các hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban báo chí; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, triển lãm, chiếu phim, tuyên truyền, cổ động chào mừng Đại hội; thường xuyên cập nhật về diễn biến, kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII để kịp thời thông tin, tuyên truyền đến các tổ chức công đoàn...


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật