Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy (09:27 16/08/2018)


HNP - Ngày 15/8, Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 785-TB/BCĐ, truyền đạt kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ và thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử.

Theo đó, giao đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chỉ đạo khẩn trương hoàn thành các Đề án được duyệt. Cụ thể: Rà soát từng chỉ tiêu, nhiệm vụ, các dự án đã giao thuộc trách nhiệm các ngành trong Ban Chỉ đạo, cơ chế chính sách thuộc khối văn hóa - xã hội; thực trạng nguồn lực, xác định rõ trách nhiệm từng ngành, lĩnh vực, kết quả, lộ trình thực hiện; các chỉ tiêu theo lộ trình không đạt, đề xuất lộ trình, phương án điều chỉnh, trên tinh thần phải hoàn thành chỉ tiêu đặt ra; đổi mới cách làm việc của Ban Chỉ đạo, quy định rõ trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo, từng sở, ngành. Đồng thời, rà soát lại các cơ chế chính sách của thành phố về lĩnh vực văn hóa, xã hội cần bổ sung, sửa đổi báo cáo Thành ủy, HĐND thành phố để có giải pháp tháo gỡ.

Sở Văn hóa và Thể thao (Thường trực Ban Chỉ đạo): Tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp, đánh giá nguồn lực đầu tư cho Chương trình so với yêu cầu thực hiện, việc thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử, sự chuyển động, tác động của Chương trình với xã hội, bổ sung, hoàn thiện báo cáo Ban Chỉ đạo. Rà soát, báo cáo việc xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động thiết chế văn hóa cơ sở, chú ý chất lượng, điểm mới của Hà Nội; kiểm tra, đánh giá toàn diện sinh hoạt văn hóa tại cộng đồng, thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử, nêu rõ những việc làm được, chưa làm được, xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục sau một năm triển khai. Phối hợp Sở Nội vụ xây dựng chế tài xử lý vi phạm quy tắc ứng xử, báo cáo Ban Chỉ đạo trong quý IV/2018.

Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu trường chất lượng cao; rà soát việc thiếu trường, lớp, đề xuất giải pháp giảm tải khu vực nội đô, đề xuất điều chỉnh Quy hoạch phù hợp thực tiễn, đảm bảo nhu cầu, chất lượng, hiệu quả đầu tư; đánh giá nội dung thiếu - đủ, chuyển đổi giáo viên..., nguyên nhân, giải pháp thời gian tới bảo đảm quy định, quyền lợi người lao động. Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội khảo sát, nâng cao chất lượng đào tạo hướng nghiệp cho học sinh trong các trường học.

Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá lại việc đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ, đề xuất chế tài đảm bảo sử dụng có hiệu quả ngân sách nghiên cứu khoa học; rà soát chính sách của thành phố về ứng dụng khoa học công nghệ, đề xuất điều chỉnh đảm bảo phù hợp thực tiễn.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí, truyền thông thành phố tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng các mô hình, gương điển hình, mô hình mới về văn hóa, xã hội, quy tắc ứng xử..., duy trì chương trình tuyên truyền đang thực hiện với hình thức, thời lượng phù hợp, hiệu quả.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật