Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng (10:39 11/06/2018)


HNP - Ngày 8/6, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 94-KH/TU, triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

Theo đó, nội dung học tập, quán triệt gồm: Tập trung, làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi trong nghị quyết về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; nghị quyết về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Về hình thức, thời lượng, thời gian thực hiện hội nghị các cấp, đối với lớp cán bộ chủ chốt thành phố: Tham dự hội nghị trực tuyến thời gian dự kiến tổ chức vào ngày 25/6/2018 do Ban Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp chủ trì và chỉ đạo. Thành phần gồm: Các đồng chí Thành uỷ viên; Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội; Phó các Ban Đảng và Văn Phòng Thành ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Chánh Văn phòng HĐND, UBND thành phố; Trưởng các ban HĐND TP; trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Tổ chức, Phó Chủ tịch phụ trách văn xã các quận, huyện, Thị ủy; Bí thư, Trưởng ban Tuyên giáo, Trưởng ban Tổ chức đảng ủy khối, trực thuộc; Báo cáo viên trung ương của thành phố.

Tổ chức học tập, quán triệt tại hội trường với thời lượng 1 ngày. Sau hội nghị trực tuyến dành thêm 1 buổi thảo luận và thông qua chương trình hành động, sau đó nghiên cứu tài liệu và viết thu hoạch.

Lớp cán bộ chủ chốt quận, huyện, thị ủy, đảng ủy khối, trực thuộc, thành phần gồm: Các đồng chí quận, huyện, Thị uỷ viên, trưởng, phó ban, ngành, đoàn thể cấp quận, huyện, thị; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã, phường, thị trấn...; có thể mở rộng do cấp ủy tổ chức hội nghị quyết định.

Tùy theo điều kiện cụ thể của đơn vị để tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng bằng các hình thức do cấp ủy quyết định (truyền thống hay trực tuyến).

Tổ chức học tập, quán triệt tại hội trường với thời lượng 1 ngày, trong đó, có 1 buổi thảo luận, thông qua kế hoạch hành động; hoàn thành trước ngày 15/7/2018.

Lớp cơ sở, thành phần gồm toàn thể cán bộ, đảng viên của đảng bộ cơ sở: Tổ chức học tập tại hội trường về các nghị quyết trên với thời lượng như đối với cấp quận, huyện, thị; hoàn thành trước 30/8/2018. Tổ chức học tập tại hội trường về các nghị quyết trên với thời lượng như đối với cấp huyện.

Các lớp do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức: Lớp báo cáo viên, lớp văn nghệ sỹ, trí thức Thủ đô, báo chí thành phố hoàn thành trước ngày 15/7/2018.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật