Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (14:03 22/05/2018)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chương trình hành động số 21-CTr/TU về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Theo đó, Chương trình tập trung vào 8 nội dung lớn nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đáng chú ý, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ vê nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, gia đình và cộng đồng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của rừng đối với môi trường sống và sự nghiệp xây dựng thành phố. Gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị vể đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Tết trồng cây”.

Tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng, chống cháy rừng trên các phương tiện truyền thông; tổ chức hiệu quả phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nơi có rừng và đất lâm nghiệp hằng năm xây dựng chương trình, kế hoạch công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm công tác năm của các đơn vị; cuối năm, có đánh giá kết quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của đơn vị, đánh giá cơ chế chính sách bảo vệ rừng và phát triển rừng của thành phố.

Bên cạnh đó, hằng năm, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện, xã có rừng xây dựng phương án chi tiết quản lý bảo vệ rừng, quán triệt phương án quản lý, bảo vệ rừng đến từng Chi bộ, thôn, bản và cụm dân cư. Chỉ đạo các lực lượng trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, truy quét các điểm nóng, ngăn chặn kịp thời các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, hủy hoại tài nguyên rừng, mua bán đất rừng trái quy định. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng xảy ra.

Các cơ quan chuyên ngành thành phố chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, Công an địa phương chú trọng đấu tranh các hành vi vi phạm phá rừng, lấn chiếm đất rừng, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép, điều tra xác định rõ nguyên nhân cháy rừng. Thường xuyên kiểm tra các hộ nhận khoán bảo vệ rừng, xác định rõ trách nhiệm pháp lý khi để xảy ra tình trạng cháy rừng, mất rừng, có biện pháp xử lý đúng quy định pháp luật.

Lực lượng Kiểm lâm thực hiện tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, kiểm soát lâm sản, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác vận chuyển lâm sản trái phép. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành, chính quyền địa phương về công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Một điểm đáng chú ý nữa trong Chương trình, thành phố sẽ thực hiện thu hút các nguồn lực và hợp tác quốc tế trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đơn cử như: Chủ động họp tác các tổ chức quốc tế về lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học; thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức tham gia đầu tư lĩnh vực phát triển lâm nghiệp, du lịch sinh thái. Nghiên cứu, tổ chức xúc tiến đầu tư, tạo thuận lợi đầu ra xuất khẩu cho sản phẩm gỗ chế biến từ các nguyên liệu rừng sản xuất, có chứng chỉ quản lý rừng bền vững, các loại lâm sản ngoài gỗ. Bố trí kinh phí phù hợp để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật