Chủ động cung cấp thông tin, trả lời báo chí (16:07 28/04/2018)


HNP - Ngày 26/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 1286-CV/BTGTU về đẩy mạnh tổ chức thực hiện Chỉ thị 25-CT/TU của Thành ủy về việc cung cấp thông tin, trả lời báo chí.

Công văn nêu rõ, thời gian qua, các ngành, địa phương đã quán triệt, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 25-CT/TU ngày 21/1/2014 của Thành ủy Hà Nội “về việc cung cấp thông tin và trả lời bao chí” (Chỉ thị 25-CT/TU), Quyết định số 6524-QĐ/TU ngày 25/9/2015 của Thành ủy về việc ban hành Quy chế Hội nghị giao ban thông tin báo chí của Thành ủy Hà Nội. Nhiều địa phương, đơn vị đã chủ động phân công cán bộ cung cấp thông tin, trả lời báo chí; kịp thời xây dựng văn bản phản hồi các thông tin về những vụ việc liên quan mà báo chí phản ánh; tổ chức họp báo cung cấp thông tin về vấn đề, sự kiện liên quan đến địa phương, đơn vị; phân công và cử người phát ngôn theo yêu cầu, nhiệm vụ, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, việc cung cấp thông tin và trả lời báo chí còn tồn tại những hạn chế: Một số nơi còn lúng túng, chưa nắm rõ quy định khi làm việc với các cơ quan báo chí; cung cấp thông tin và trả lời báo chí. Một số đơn vị chưa chủ động nội dung thông tin, tuyên truyền trên báo chí; chưa kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí về các vụ việc nóng trên địa bàn.

Thời gian tới, để chủ động và nâng cao hơn chất lượng cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trung ương và Hà Nội, tăng cường định hướng thông tin trong Hội nghị thông tin báo chí do Thành ủy tổ chức hằng tuần, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm Luật Báo chí 2016; và các văn bản hướng dẫn về công tác này.

Chủ động thông tin cho báo chí về các hoạt động kinh tế - văn hóa - xã hội... diễn ra trên địa bàn; kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí ngay khi có vụ việc nóng xảy ra. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủ, cung cấp thông tin cho báo chí về các hoạt động diễn ra trên địa bàn, đặc biệt là dự báo các vụ việc nóng, nhạy cảm có thể phát sinh ở địa phương, đơn vị để định hướng báo chí, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xã hội. Thực hiện nghiêm việc thông tin, trả lời báo chí theo quy định của Luật Báo chí, có văn bản báo cáo gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy. Các đơn vị gửi báo cáo đánh giá việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 25-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về việc cung cấp thông tin, trả lời báo chí đến Ban Tuyên giáo Thành ủy trước ngày 15/12/2018.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật