Nhận thức rõ vai trò, vị trí của phụ nữ trong sự nghiệp phát triển Thủ đô (10:57 24/04/2018)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1370-TB/TU truyền đạt kết luận của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ rõ, năm 2018 có vị trí, vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đây là năm các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị thành phố tiếp tục bước vào cao trào thực hiện các nhiệm vụ lớn của năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ Thành phố. Với tinh thần “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị “Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho cả nước”, đòi hỏi các cấp, các ngành thành phố, trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố các cấp cần nhận thức rõ vai trò, vị trí của phụ nữ trong sự nghiệp phát triển Thủ đô; tập trung nâng cao trình độ, năng lực, đổi mới tư duy, cách làm trong tổ chức hoạt động Hội, tiếp tục khẳng định, phát huy vị thế của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa Thủ đô, quan tâm khắc phục các hạn chế và thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Các cấp Hội và tổ chức Hội trực thuộc thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động chị em hội viên phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện và xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc. Đổi mới các hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ về kỹ năng, kiến thức pháp luật phòng chống bạo lực trong gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục con em không vi phạm pháp luật và vướng mắc tệ nạn xã hội.

Mỗi cấp Hội phải làm tốt hơn nữa công tác đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên; tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội; làm tốt hơn chức năng là cơ quan đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, nhất là những phụ nữ yếu thế trong xã hội.

Các cấp Hội từ thành phố đến cơ sở chủ động phối hợp với các cấp, các ngành của thành phố vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa phong trào “Vì môi trường trong sạch phụ nữ và nhân dân Thủ đô không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng”, phong trào “phụ nữ và nhân dân Thủ đô không đổ rác thải, phế thải”, giữ gìn vệ sinh môi trường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, thực hiện “Sạch nhà, sạch phố, đẹp Thủ đô”, xây dựng “nếp sống văn minh đô thị"; tích cực hơn nữa trong việc triển khai thực hiện khâu đột phá của thành phố về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Mỗi tổ phụ nữ đến các chi hội tiếp tục tuyên truyền và gương mẫu trong việc thực hiện 2 Quy tắc ứng xử văn hóa của thành phố nhất là Quy tắc ứng xử nơi công cộng gắn với tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, làng văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa.

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội và hội viên. Chủ động tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Hội. Từ thực tiễn công tác phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ giới thiệu cho cấp ủy, chính quyền; làm tốt công tác phát triển đảng viên, tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; củng cố, đổi mới các mô hình câu lạc bộ, tổ, nhóm, đội hoạt động thiết thực, hiệu quả để thực hiện tốt chức năng thu hút, tập hợp rộng rãi phụ nữ các giới trên địa bàn thành phố...


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật