Phấn đấu năm 2018 có thêm 26 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (15:28 16/04/2018)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1349-TB/TU nêu kết luận của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy tại Hội nghị giao ban quý I năm 2018.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2018, tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện tốt Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 04/7/2017, Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 16/12/2016 của Thành ủy.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các Chương trình quốc gia về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh, xóa đói giảm nghèo...

Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến công đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Phát triển và mở rộng các khu, cụm công nghiệp và duy trì hoạt động các làng nghề truyền thống ở các xã, các huyện để giải quyết việc làm cho nông dân, thúc đẩy chuyển dịch lao động nông thôn. Tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tiên tiến để tăng nhanh năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân. Phát triển hệ thống dịch vụ để tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung. Hình thành các chuỗi liên kết, các nhãn mác, nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ nông sản trên cơ sở phát triển mạnh các hình thức hợp tác, liên kết giữa hộ gia đình với các tổ chức tín dụng, tổ chức khoa học, công nghệ và doanh nghiệp trong chuỗi giá trị.

Quan tâm kiểm tra, rà soát, gia cố, đảm bảo chất lượng hệ thống đê điều. Sở NN&PTNT tập trung giải quyết tốt công tác đê điều, thủy lợi; chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão.

Tăng cường và đa dạng hóa công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân. Huy động và sử dụng các nguồn lực hiệu quả để thực hiện Chương trình, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định. Các quận tiếp tục nghiên cứu quan tâm, hỗ trợ các huyện ngoại thành xây dựng nông thôn mới.

Các sở, ban, ngành Thành phố tiếp tục rà soát các quy định, cơ chế chính sách của Trung ương và Thành phố; nghiên cứu, đề xuất tham mưu với UBND TP ban hành các văn bản về chính sách thu hút, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; sớm ban hành bộ tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo chỉ đạo của Bộ NN&PTNT làm cơ sở để các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020.

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới ở các huyện và các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Tập trung triển khai xây dựng đề án quy hoạch xã nông thôn mới điển hình tiên tiến tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh và xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ đảm bảo đạt yêu cầu và đúng tiến độ để nhân rộng trên địa bàn toàn Thành phố.

Ban chỉ đạo các huyện, thị xã chỉ đạo các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 tập trung quyết liệt xây dựng và hoàn thiện những tiêu chí còn chưa đạt, phấn đấu năm 2018 có thêm tối thiểu 26 xã được công nhận đạt chuẩn. Các huyện: Gia Lâm, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất khẩn trương hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mói, hoàn thiện hồ sơ trình UBND TP xem xét, để trình Ban Chỉ đạo Trung ương thẩm định, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định.

Phấn đấu hoàn thành 100% công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa cho các hộ nông dân.

Tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành công tác xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật