Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị (12:45 14/04/2018)


HNP - Ngày 13/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội có Công văn số 1253-CV/BTGTU yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô.  


Để khắc phục những hạn chế, tồn tại của Thành phố, tạo sự đồng thuận của các cấp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thủ đô, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các địa phương, đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền: tiếp tuc quán triệt Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 26/5/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tảc đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô"; Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197, ngày 30/03/2018 về “Tăng cường đôn đốc, kiểm tra xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng xà vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị; trọng tâm là tiếp tục chấn chỉnh lại kỷ cương trật tự xây dựng; đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn mỹ quan đô thị và  vệ sinh môi trường; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác của cơ quan, đơn vị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai những giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn, nhanh chóng khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế.

Mặt trận Tổ quốc và các tồ chức chính trị - xã hội Thành phố đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước và của Thành phố về quản lý đô thị, gắn với triển khai tốt các phong trào: ‘‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người tốt - việc tôt”; duy trì nền nếp công tác vệ sinh tại các tuyến đường, tuyến phố; xây dựng các mô hình tuyến phố tự quản. Phát huy vai trò giám sát cộng đồng đối với các cơ quan chức năng của địa phương trong việc thực hiện pháp luật và các quy định của Thành phố.

Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn theo ngành dọc và các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, cổ động trực quan tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự và văn minh đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường, nhất là tại các khu trung tâm, những nơi giáp ranh các tỉnh, thành phố, trên các tuyến quốc lộ, sân bay, nhà ga, bến xe... Tổ chức kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo rao vặt gây mất mỹ quan đô thị.

Đảng ủy khối Đại học Cao đẳng, ngành Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả các giờ học chính khoá về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự và văn minh đô thị cho học sinh, sinh viên; quản lý chặt chẽ học sinh, sinh viên về chấp hành trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị; xây dựng phương án phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, vi phạm về trật tự văn minh đô thị tại khu vực nhà trường.

Các báo, đài, bản tin Thành phố mở các chuyên trang, chuyên mục, biên soạn tin, bài phản ánh việc triển khai công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị của các địa phương, đơn vị; kết quả kiểm tra, giải quyết vi phạm của các lực lượng chức năng trong quá trình thực hiện, nhất là hoạt động của các đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo 197 Thành phố và Ban Chỉ đạo 197 các quận, huyện, thị xã; kịp thời phát hiện và nhân rộng các mô hình, tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố; phê phán những nơi chưa thực hiện tốt chỉ đạo của Thành phố về công tác này.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật