Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử giai đoạn 2018 - 2020 (21:12 12/04/2018)


HNP - Ngày 10/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 95-KH/BTGTU về tuyên truyền thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử (QTƯX) trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020.

Theo đó, việc triển khai tuyên truyền, thực hiện 02 QTƯX phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, liên tục, sáng tạo, phù hợp với đặc thù của từng địa phương, đơn vị. Cụ thể, tổ chức các hoạt động tuyên truyền thiết thực gắn với triển khai thực hiện Chủ đề năm 2018 của Thành phố là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và những năm tiếp theo.

Tổ chức hoạt động tuyên truyền nội dung 02 bộ QTƯX tới cán bộ, nhân dân Thủ đô, bạn bè cả nước và quốc tế đến với Hà Nội với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hấp dẫn để khẳng định mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại; trước hết là xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và xây dựng đội ngũ cán bộ Thủ đô “Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện”. Trong đó, chú ý khai thác từng nội dung QTƯX (lời nói, thái độ, cử chỉ, tác phong, ứng xử với thiên nhiên, môi trường...). Đặc biệt, làm rõ mục đích, ý nghĩa, vai trò và trách nhiệm của mỗi cán bộ, mỗi người dân trong việc thực hiện QTƯX cũng như thực hiện văn hóa ứng xử tại cơ quan, đơn vị, ở nơi công cộng theo nhiều cách tiếp cận.

Tuyên truyền đậm nét những đặc trưng thanh lịch, văn minh, văn hóa ứng xử truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Thăng Long - Hà Nội. Gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa, xây dựng nhân cách con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

Phát động phong trào, ký cam kết thi đua tổ chức thực hiện tốt 02 QTƯX trên toàn Thành phố: ở các cấp (địa phương, thôn, tổ dân phố, khu dân cư...), từng ngành, lĩnh vực (giáo dục và đào tạo, y tế, du lịch...); các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, hiệp hội, hội, câu lạc bộ...); các tập đoàn, doanh nghiệp, tiểu thương... nhằm triển khai trên diện rộng, tạo sự lan tỏa trên toàn Thành phố.

Gắn việc tuyên truyền 2 bộ QTƯX với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Thành phố; với Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; Khuyến khích người dân cần phát huy hơn nữa vai trò giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ; kịp thời phản ánh, không ngại đấu tranh trước những hành vi ứng xử chưa chuẩn mực của cán bộ, cơ quan, đơn vị.

Tổ chức tuyên truyền biểu dương rộng rãi những tấm gương tập thể, cá nhân, người tốt việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo... Đồng thời, phê phán mạnh mẽ những hành vi ứng xử trái với QTƯX của Thành phố.

Phát huy vai trò giám sát của báo chí, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện QTƯX.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật