Đoàn Thanh niên phát huy vai trò xung kích, đội tiền phong, gương mẫu phát triển Thủ đô và đất nước (14:06 10/04/2018)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1353-TB/TU truyền đạt kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội.

Theo đó, để hoàn thành tốt mục tiêu và các nhiệm vụ của tuổi trẻ Thủ đô đã đặt ra, các cấp bộ Đoàn thành phố cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Ban Thường vụ Thành đoàn cần bám sát các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô; chủ đề công tác năm của thành phố; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XV để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động của Đoàn Thanh niên phù hợp với tình hình thực tiễn của Thủ đô. Trong đó, cần tập trung đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn theo hướng sâu sát, thiết thực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, nhất là các cơ sở đoàn tại các trường học, cơ quan, địa bàn dân cư và khu vực nông thôn. Từ thực tế công tác, cần phát hiện các nhân tố mới, những thanh niên có tri thức, lý tưởng, nhiệt huyết; kết hợp với công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ để giới thiệu cho Đảng những cá nhân tiêu biểu, tạo nguồn cán bộ dự bị, kế cận chất lượng bổ sung cho Đảng.

Tiếp tục rà soát, lựa chọn, tập trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tuổi trẻ Thủ đô: Trong phát triển kinh tế; nghiên cứu khoa học; thực hiện nếp sống văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử tại cơ quan nhà nước và nơi công cộng; giữ gìn vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp; đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn dân cư. Đồng thời, phải xây dựng kế hoạch, thời gian thực hiện và xác định mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn để đảm bảo tính hiệu quả, chuyên sâu của các phong trào, cuộc vận động.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành đoàn cần chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ban, ngành thành phố tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước cho cho các thế hệ đoàn viên, thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động để thu hút; giáo dục đoàn viên, thanh niên rèn luyện và xây dựng lối sống lành mạnh, có văn hóa, tôn trọng đạo đức, pháp luật; nâng cao tinh thần cảnh giác và tăng cường khả năng tự đề kháng trước những âm mưu, thủ đoạn lôi kéo, kích động, lợi dụng thanh niên và chủ động phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Để khẳng định vai trò, vị thế của Thủ đô, là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong các hoạt động dạy nghề, hướng nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên, Ban Thường vụ Thành đoàn cần chủ động phối hợp với các sở, ngành của thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi, làm giàu chính đáng; thực hiện hiệu quả các giải pháp, biện pháp, chương trình hành động nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn thành phố. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Tạo điều kiện thuận lợi, môi trường chuyên nghiệp, hỗ trợ thanh niên trong học tập, lao động, sáng tạo, cống hiến, vươn tầm thanh niên Thủ đô ra khu vực và thế giới.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị thành phố tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các tổ chức Đoàn phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; tăng cường giao việc cho tổ chức đoàn gắn với các hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và đại hội Đoàn các cấp. Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn thành phố cần chủ động phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội, tham gia sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI để đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được; tìm ra những nguyên nhân để từ đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển của thành phố.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật