Thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng phải được duy trì thành nề nếp thường xuyên (05:17 01/04/2018)


HNP - Ngày 29/3, Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU ban hành Kế hoạch số 11/KH-BCĐ thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020.

Theo đó, việc tổ chức triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng phải được duy trì thành nề nếp, thường xuyên, liên tục và phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, địa phương, đơn vị. Cụ thể, lồng ghép nội dung Quy tắc vào chương trình ngoại khóa ở các cấp học phổ thông. Tuyên truyền trong sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề; Lồng ghép tuyên truyền Quy tắc ứng xử khi tham gia giao thông trên hệ thống loa truyền thanh tại các điểm nút giao thông. Tuyên truyền bảng biển tại các bến xe, nhà ga, trên xe buýt, xe khách về nội dung ứng xử tại nhà ga, bến ô tô, bến tàu...

Rà soát, bổ sung tiêu chí thực hiện Quy tắc ứng xử vào bình xét các danh hiệu văn hóa. Thiết kế tờ rơi, mẫu bảng treo in ấn Quy tắc theo mẫu thống nhất toàn Thành phố treo tại các điểm công cộng, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, các điểm vui chơi, khu di tích.

Tổ chức Hội thi tim hiểu về Quy tắc ứng xử từ Thành phố đến cơ sở. Tổ chức Hội thi tim hiểu về Quy tắc ứng xử từ Thành phố đến cơ sở. Lồng ghép tuyên truyền nội dung Quy tắc vào tờ rơi du lịch, website du lịch, các bài thuyết minh du lịch của hướng dẫn viên.

Định kỳ 6 tháng, 01 năm, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố. Tổ chức khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt, phê bình đơn vị triển khai chưa tốt, báo cáo Thành ủy chỉ đạo.
Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan Thường trực có trách nhiệm tham mưu giúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện tổng thể Kế hoạch. Tăng cường công tác quản lý nhà nước không để xảy ra thực hành, mê tín, dị đoan tại các di tích, lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi, xâm hại cảnh quan di tích. Thường xuyên kiểm tra việc treo dán quảng cáo sai quy định. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xử lý kịp thời quảng cáo rao vặt trái phép. Tham mưu Ban Chỉ đạo Chương trình thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử tại cơ sở.

Các sở, ngành, cơ quan thuộc Thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền tới cán bộ công chức, viên chức người lao động của cơ quan, đơn vị, gương mẫu, nghiêm túc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Kịp thời phê bình, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm.

UBND quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn niêm yết Quy tắc ứng xử tại nơi công cộng quy định trong quy tắc trên địa bàn. Chỉ đạo tuyên truyền Quy tắc trên hệ thống truyền thanh các cấp, tại các hội nghị của chính quyền, đoàn thể, tổ dân phố để đông đảo nhân dân được biết và thực hiện. Đảm bảo 100% xã, phường, thị trấn, các thôn làng, tổ dân phố phổ biến quy tắc tới từng đoàn viên, hội viên, nhân dân trên địa bàn...


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật