Đẩy mạnh tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (05:16 01/04/2018)


HNP - Ngày 29/3, Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU ban hành Kế hoạch số 10/KH-BCĐ thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP giai đoạn 2018 - 2020.

Theo đó, 100% các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố được quán triệt và thực hiện nghiêm những quy định trong Quy tắc ứng xử, duy trì thành nề nếp, thường xuyên, phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Niêm yết công khai Quy tắc ứng xử tại nơi dễ nhìn thấy, nhiều người qua lại phù hợp điều kiện từng cơ quan, đơn vị; Trình bày Quy tắc ứng xử trong cơ quan trên một mặt giấy phát tới từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để tại bàn làm việc của cán bộ, công chức. Hàng tháng, trong buổi sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chi bộ của phòng, ban, đơn vị có đánh giá kết quả thực hiện Quy tắc ứng xử. Nghiêm túc, kịp thời nhắc nhở, phê bình, chấn chỉnh các cán bộ, công chức vi phạm.

Định kỳ 6 tháng, một năm, tổ chức đánh giá sơ kết, nêu gương những tấm gương thực hiện tốt, tổ chức khen thưởng cho những tập thể, cá nhân, có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử, phê bình những cá nhân có thái độ, hành vi ứng xử trái với quy tắc và có biện pháp xử lý kịp thời đối với những cá nhân cố tình vi phạm. Định kỳ, đột xuất Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiện; Tổ chức đánh giá kết quả hàng năm, báo cáo Thành ủy chỉ đạo.

Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan Thường trực có trách nhiệm tham mưu giúp Ban chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch; Phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND Thành phố tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành lồng ghép trong việc kiểm tra, thực thi công vụ hàng năm của UBND Thành phố.

Sở Nội vụ xây dựng chế tài và hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về xử lý công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử; Tham mưu công tác khen thưởng các tập thể, cá nhân có tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử.

Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Các cơ quan báo chí Thành phố tăng cường tuyên truyền nội dung Quy tắc ứng xử, Kế hoạch triển khai thực hiện của Thành phố, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền, nêu gương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử, phê bình những cá nhân có thái độ, hành vi ứng xử trái với quy tắc, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì định hướng thông tin tuyên truyền trên báo chí, truyền hình của Thành phố và các cơ quan đã ký kết chương trình phối hợp; Hướng đẫn đưa nội dung Quy tắc ứng xử vào sinh hoạt chi bộ.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật