Đánh giá việc thực hiện phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới (21:06 12/03/2018)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 83-KH/TU về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư “về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”.


Theo đó, Thành ủy Hà Nội yêu cầu thường trực cấp ủy các quận, huyện, thị ủy trực tiếp chỉ đạo Ban Tuyên giáo và các ngành liên quan tiến hành khảo sát, đánh giá, xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW và Thông báo Kết luận số 154-TB/TW ở địa phương theo Kế hoạch của Thành ủy.

Các quận, huyện, thị ủy tổ chức Hội nghị tổng kết; kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW và Thông báo Kết luận số 154-TB/TW. Mỗi quận, huyện, thị lựa chọn 01 tập thể hoặc 01 cá nhân có thành tích xuất sắc để đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xét tặng bằng khen. Thời gian tổng kết trước ngày 30/4/2018.

Đối với cấp Thành phố, giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo Sở Y tế, Hội Đông y Thành phố và các đơn vị liên quan xây dựng báo cáo tổng kết của Thành ủy; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc quá trình tổng kết ở các quận, huyện, thị ủy; đề xuất khen thưởng và chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW. Hội nghị tổng kết của Thành ủy dự kiến tổ chức vào cuối tháng 5/2018 .


Bình An


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật