Nâng cao hiệu quả công tác dân vận xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh (21:41 07/03/2018)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa có Văn bản số 1186-TB/TU thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Ban Dân vận Thành ủy.


Theo đó, năm 2018, Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Dân vận Thành ủy cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, nhân dân về công tác dân vận, coi đây là nhiệm vụ quan trọng tạo sự ổn định, phát triển bền vững của Thành phố.

Hệ thống dân vận từ Thành phố đến cơ sở cần tự rà soát, xây dựng kế hoạch, giải pháp để hoạt động hiệu quả hơn; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu, hướng dẫn thực hiện tốt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận; phối hợp nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội; phát hiện sớm các vấn đề phức tạp, bức xúc còn tồn tại hoặc phát sinh mới ở địa phương, cơ sở để tham mưu đề xuất giải quyết kịp thời; chỉ đạo tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có cơ chế vận hành giải quyết các vấn đề bức xúc, phức tạp, phát sinh ở cơ sở, tránh tình trạng lúng túng, bị động khi xử lý.

Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu, phân công trách nhiệm rõ người, rõ việc. Mỗi cán bộ ngành dân vận phải gương mẫu, thực hiện đúng pháp luật, có năng lực, trình độ cao, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận phải trau dồi trình độ, năng lực chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Từ thực tiễn tình hình của Thành phố, Ban Dân vận Thành ủy cần triển khai sớm kế hoạch cụ thể hóa việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, trong đó, các cấp chính quyền và khối dân vận từ Thành phố đến cơ sở phải xác định, nhận diện rõ những nhiệm vụ chính trị khó khăn, bức xúc để chủ động phối hợp giải quyết ngay từ ban đầu; phối hợp chặt chẽ trong giám sát, xử lý vi phạm, nhất là về lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng, việc thực hiện Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tập trung đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền đi đôi với thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tạo sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính; tích cực tham gia đóng góp, phản biện xã hội về công tác dân vận chính quyền, nhất là về việc Đề án thí điểm mô hình tổ chức quản lý chính quyền đô thị theo Kết luận số 22-KL/TW ngày 07/11/2017 của Bộ Chính trị.

Chủ động tham mưu Thành ủy chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô và đất nước, trong đó, tập trung nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện 2 quy tắc ứng xử trong các cơ quan và nơi công cộng, các Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững trên địa bàn Thành phố.

Chỉ đạo và thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện theo Quyết định 217, 218-QĐ/TU ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ban Dân vận các cấp cần chủ động phối hợp với chính quyền các cấp để làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo; phối hợp nắm chắc tình hình, quản lý đồng bào dân tộc trên địa bàn; phát huy vai trò của các chức sắc, tín đồ, người có uy tín trong công tác vận động quần chúng; chủ động tham mưu giải quyết kịp thời, linh hoạt, đúng pháp luật về các vấn đề liên quan đến tôn giáo ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp.

Bám sát kế hoạch của Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy khẩn trương xây dựng Kế hoạch đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 về kết quả công tác dân vận của Đảng bộ Thành phố. Tập trung đẩy nhanh và thực hiện có hiệu quả các chuyên đề thực hiện Chương trình công tác của Thành ủy do Ban là cơ quan thường trực bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức, cán bộ làm công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TU của Bộ Chính trị, Kế hoạch 05-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy gắn với Kế hoạch số 70-KH/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 18 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy về Đề án thực hiện thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời là Chủ tịch ủy ban MTTQ quận, huyện, thị xã ở những nơi có đủ điều kiện; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu kiện toàn Văn phòng giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội theo hướng dẫn của Trung ương.


Bình An


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật