Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018 (14:56 12/02/2018)


HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có Văn bản số 52-HD/BTGTU, hướng dẫn tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018.


Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc: Tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử và giá trị của việc hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền; việc xây dựng, quản lý đường biên hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; nội dung các văn bản pháp luật, các hiệp định, hiệp ước song phương liên quan đến công tác biên giới lãnh thổ và yêu cầu, nhiệm vụ của công tác quản lý biên giới trong tình hình mới. Trong đó, tập trung tuyên truyền triển khai thực hiện 03 văn kiện quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Hiệp định hợp tác và bảo vệ khai thác tài nguyên du lịch Thác Bản Giốc và Hiệp định tàu thuyền đi lại tại khu vực tự do đi lại ở cửa sông Bắc Luân và kết quả triển khai trên thực tế.

Tuyên truyền về quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu đời giữa các cấp chính quyền và nhân dân hai nước. Tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý biên giới của hai nước; đấu tranh, phê phán các biểu hiện tiêu cực, các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới.

Tăng cường thông tin đối ngoại đến với nhân dân bên kia biên giới và nhân dân thế giới về chủ trương xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, cùng phát triển của Việt Nam; củng cố lòng tin và xây dựng, bồi đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng các vấn đề dân tộc, chủ quyền biên giới quốc gia nhằm kích động, chia rẽ quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Lào: Tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, lợi ích của việc hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới; xây dựng và quản lý đường biên giới hòa bình, hữu nghị đối với sự phát triển của mỗi quốc gia; các văn bản pháp lý liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới, các văn bản pháp lý song phương về biên giới được hai bên ký kết. Tuyên truyền thực hiện nghiêm túc Thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước về việc di cư tự do và kết hôn không giá thú.

Tuyên truyền về quan hệ hữu nghị, đoàn kết, truyền thống gắn bó giữa nhân dân, chính quyền hai nước; khẳng định sự quan tâm, ủng hộ, tình cảm gắn bó thủy chung giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân ta với Đảng, Chính phủ và nhân dân các bộ tộc Lào.

Tăng cường thông tin đối ngoại về tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào đến với nhân dân bên kia biên giới và nhân dân thế giới; củng cố lòng tin và xây dựng, bồi đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai nhà nước và nhân dân hai nước; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, chủ quyền biên giới quốc gia nhằm kích động, chia rẽ tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước.

Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia: Đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, kết quả phân giới, cắm mốc đã hoàn thành trên thực địa; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giải quyết dứt điểm vấn đề biên giới đất liền giữa hai nước, của việc hoàn thành xây dựng đường biên giới rõ ràng, chính xác, hiện đại, có giá trị pháp lý đối với sự phát triển của mỗi nước và với hòa bình, ổn định của khu vực; nội dung, giá trị và sự phù hợp với luật pháp quốc tế của các văn bản pháp luật, hiệp ước, hiệp định được Việt Nam và Campuchia ký kết về việc giải quyết biên giới đất liền; tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận giữa hai nước cũng như việc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng; về công tác quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc theo quy định của pháp luật mỗi nước.

Tuyên truyền về quan hệ hữu nghị, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta trong việc giải quyết vấn đề biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế; truyền thống gắn bó giữa hai dân tộc; các hoạt động hợp tác, giao lưu của các cấp chính quyền và nhân dân khu vực biên giới...


Bình An


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật