Tập trung sức mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018 (12:02 03/02/2018)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1161-TB/TU về hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.


Theo đó, về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành Thành phố sáng tạo, phát huy nội lực, sức mạnh đoàn kết toàn dân, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, 8 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của Thành phố; thực hiện Kết luận 22-KL/TW của Bộ Chính trị và tổ chức đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội khóa XII về mở rộng đỉa giới hành chính Thủ đô.

Trong đó, lưu ý tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện đồng bộ, toàn diện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; Quy định 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 109-QĐ/TW của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chủ đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, 8 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá bảo đảm toàn diện, sát thực, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc để kịp thời có giải pháp tháo gỡ; hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; về đổi mới hệ thống, tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 17 ngày 20/11/2017 của Thành ủy khóa XVI và các Nghị quyết kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại năm 2018.

Trước mắt, thực hiện tốt Chỉ thị 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương và chỉ đạo của Thành ủy tại Công văn số 821-CV/TU ngày 28/12/2017 về tổ chức phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - thể thao, quản lý lễ hội an toàn, tạo không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân. Các cấp, các ngành chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bình ổn giá cả thị trường, tăng cường quản lý an toàn thực phẩm; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đối với gia đình có công, các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc, những hộ dân bị thiệt hại bởi thiên tai, úng ngập; đảm bảo mọi nhà đều đón Tết. Các cấp ủy, chính quyền tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác giao quân năm 2018, bảo đảm số lượng, chất lượng, đúng luật.

Về kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018, ngoài công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, Thành ủy xác định tập trung 02 cuộc kiểm tra với 06 đoàn về thực hiện Chương trình 06 của Thành ủy khóa XVI về “Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại giai đoạn 2016-2020”; Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về “xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố” và 01 cuộc giám sát chuyên đề, với 03 đoàn giám sát thực hiện Chương trình số 04 của Thành ủy khóa XVI về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020”. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 của Thành ủy, các cấp ủy chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, giám sát ở cấp mình bảo đảm hiệu quả, phù hợp yêu cầu thực tiễn địa phương.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật