Rà soát, phân loại cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường để có biện pháp xử lý (15:59 02/02/2018)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1164-TB/TU truyền đạt kết luận của Thường trực Thành ủy về kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường.


Theo đó, Thường trực Thành ủy thống nhất kết luận: Về cơ bản nhất trí với Báo cáo số 22-BC/BCS ngày 16/1/2018 của Ban Cán sự đảng UBND thành phố về kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường; công tác kiểm tra, xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường và chủ trương di dời 117 cơ sở ô nhiễm ra khỏi khu vực nội thành trên địa bàn thành phố.

Để tiếp tục khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Thường trực Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo một số nội dung, nhiệm vụ sau: Chỉ đạo việc rà soát, phân loại, phát hiện các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố để có biện pháp xử lý. Đối với những cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, thành phố cần đưa ra lộ trình khắc phục và kiên quyết không cấp Giấy phép xả thải vào môi trường, đình chỉ hoạt động nếu không đáp ứng tiêu chuẩn môi trường. Đối với các cơ sở gây ô nhiễm, nhưng có thái độ và hành động tích cực phối hợp với chính quyền để giải quyết, thì chính quyền các cấp cần tạo điều kiện thuận lợi và những cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể trong khuôn khổ pháp luật hiện hành của Nhà nước. Nơi các cơ sở sản xuất, kinh doanh, làng nghề gây ô nhiễm môi trường nhưng phân tán thì thành phố xem xét tăng mức hỗ trợ, khuyến khích chuyển đến cụm công nghiệp tập trung, nơi có trạm xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn.
 
Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cơ chế, chính sách khuyến khích di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi nội thành; cơ chế khuyến khích xây dựng trạm xử lý nước thải bằng công nghệ hiện đại.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật