Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện tốt chủ đề năm 2018 (15:24 25/12/2017)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa có Văn bản số 1109-TB/TU thông báo kết luận Hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố với lãnh đạo quận, huyện, thị xã quý IV/2017.


Theo đó, để đạt nhiều kết quả tốt hơn nữa trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, thời gian tới, các cơ quan trong hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Báo cáo số 588/BC-BCS, ngày 12/12/2017 của Ban Cán sự đảng UBND Thành phố tới tất cả các cơ quan trong hệ thống chính trị Thành phố và các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, cấp bách, nhất là các nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn, đó là: việc thực hiện mục tiêu về cấp nước sạch; xử lý các điểm ngập nước; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử của Thành phố trong cơ quan và nơi công cộng; giải quyết các vấn đề về ùn tắc giao thông, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông tĩnh; công tác phòng cháy, chữa cháy; khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém, lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường; tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát; đồng thời, xác định rõ và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu địa phương, đơn vị để xảy ra vi phạm trong lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

Thực hiện chủ đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, các cấp ủy đảng và các cơ quan trong hệ thông chính trị Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện tốt chủ đề năm 2018. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch của Ban Cán sự đảng UBND Thành phố. Trong quá trình triển khai thực hiện, cần chú trọng một số nhiệm vụ: đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị Thành phố; xác định rõ trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô “Kỷ cương - trách nhiệm - tận tình - thân thiện”; nâng cao tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, với sự tham gia đông đảo của tổ chức và công dân; hoàn thiện hệ thống giao ban trực tuyến từ Thành phố tới các xã, phường, thị trấn; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo thống nhất trong nhận thức và hành động; tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các sai phạm.

Trước mắt, từ nay đến hết năm 2017, các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành chất lượng và đúng tiến độ các mục tiêu, công việc theo Kế hoạch đề ra; hoàn thành tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017.


Bình An


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật