Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách tư pháp (20:12 20/12/2017)


HNP - Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 43-TB/TU truyền đạt kết luận của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy tại Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo quý IV/2017. 


Theo đó, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đề án 06-ĐA/TU của Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành tập trung đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ, giải pháp, khắc phục khó khăn, hạn chế đã được chỉ ra, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các bộ luật mới có hiệu lực (Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Điều tra hình sự, Luật Tạm giữ, Tạm giam), nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về chấp hành pháp luật nói chung, các bộ luật về tư pháp nói riêng.

Đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử, công tác thi hành án đảm bảo kế hoạch đề ra: Tập trung điều tra, truy tố, xét xử án điểm, án lưu động phục vụ yêu cầu chính trị địa phương và răn đe, phòng ngừa tội phạm. Đẩy mạnh thực hiện chỉ tiêu giải quyết vụ án dân sự, hành chính, lao động; khắc phục tình trạng án quá hạn, bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của hội đồng xét xử.

Các cấp, các ngành của thành phố tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 5/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính”.

Nâng cao chất lượng hoạt động cơ quan bổ trợ tư pháp, thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Mở rộng các nguồn đầu tư, nâng cao tính chuyên nghiệp, thuận tiện, nhanh chóng. Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ làm công tác dịch vụ pháp lý; tăng cường các hoạt động kiểm tra, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm trong hoạt động bổ trợ tư pháp. Nghiên cứu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích cá nhân, tổ chức tham gia xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp.    

Thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp. Quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp; bồi dưỡng kiến thức quản lý, nghiệp vụ chuyên sâu, lý luận chính trị, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các cơ quan tư pháp TP Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Quan tâm hỗ trợ kinh phí cho hoạt động các cơ quan tư pháp; đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan của thành phố đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng trụ sở đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Ban Nội chính Thành ủy tham mưu giúp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố tăng cường công tác kiểm tra hoạt động các đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật