Nỗ lực thực hiện hiệu quả Chương trình 02 của Thành ủy (21:50 13/11/2017)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1064-TB/TU truyền đạt kết luận của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy tại Hội nghị giao ban quý III/2017.


Theo đó, về phát triển nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, các huyện, thị xã (nhất là huyện Chương Mỹ và Mỹ Đức) bị ảnh hưởng nặng do lũ lụt triển khai ngay đồng bộ các giải pháp hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả; sớm ổn định đời sống và sản xuất nông nghiệp. Trong đó, tập trung hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi, các thiết bị, công cụ lao động sản xuất. Tu sửa các công trình đê điều, thủy lợi để chủ động phòng, chống thiên tai, bão lũ từ nay đến cuối năm. Tiếp tục phối hợp chỉ đạo các địa phương khắc phục hậu quả, thực hiện kế hoạch sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, công tác chăm sóc và bảo vệ cây trồng vụ mùa; chủ động phòng chống hạn hán, hỗ trợ nhân dân sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến để tăng nhanh năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu nông sản của Thủ đô.

Về xây dựng nông thôn mới: Các cấp, ngành phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các huyện, thị xã chỉ đạo các xã tập trung đẩy nhanh tiến độ rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã NTM, bổ sung quy hoạch chi tiết trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn, điều chỉnh Đề án xây dựng NTM đảm bảo chất lượng; Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã chỉ đạo các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 hoàn thiện hồ sơ, báo cáo trước 15/11/2017 để thành phố thẩm định và trình Hội đồng thẩm định thành phố xem xét, công nhận.

Các huyện Gia Lâm, Phúc Thọ đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2017 cần tập trung chỉ đạo và hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra.

Về nâng cao đời sống nông dân: Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến công, đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là các địa phương chịu ảnh hưởng do mưa lũ gây ngập úng vừa qua, không để dịch sốt xuất huyết bùng phát trở lại; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa mới, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng làng văn hóa, đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa, gắn với cuộc vận động xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Tăng cường công tác chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình của thành phố về xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, đặc biệt là công tác đào tạo nghề cho nông dân.

Mở rộng các khu, cụm công nghiệp, làng nghề để giải quyết việc làm cho nông dân, thúc đẩy chuyển dịch lao động nông thôn; phát triển hệ thống dịch vụ để từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng về nông nghiệp.

Về các kiến nghị, đề xuất, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố tổng hợp các kiến nghị, phân loại các nhóm vấn đề, giao cho các sở, ban, ngành thành phố có liên quan tập trung giải quyết các kiến nghị của địa phương, có văn bản trả lời và kiến nghị với Thành ủy, UBND thành phố giải quyết nếu vượt thẩm quyền. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, rà soát, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố để tham mưu giải đáp các kiến nghị trong tổ chức thực hiện chương trình...


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật