Tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2017 (22:26 08/11/2017)


HNP – Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có văn bản số 1036-CV/BTGTU về việc tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2017.


Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, thị ủy; Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố tiến hành tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của cơ quan, đơn vị mình.

Cụ thể, các nội dung chủ yếu cần tiến hành tổng kết là: Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác TTM, hoạt động BCV trên địa bàn trong năm 2017, được thể hiện trên các mặt sau: (1) Quán triệt, chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của loại hình TTM; yêu cầu đổi mới và những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTM trong tình hình mới. (2) Củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ BCV, TTV. (3) Nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị đầu mối (Ban Tuyên giáo) về công tác TTM. (4) Đầu tư về cơ sở vật chất, kỹ thuật hoạt động BCV, TTV.


Tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo - đơn vị được cấp ủy giao làm đầu mối về công tác TTM, trong đó gồm: (1) Hoạt động tham mưu cho cấp ủy. (2) Hoạt động tiếp nhận và cung cấp thông tin; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ BCV, TTV. (3)Hoạt động khảo sát, kiểm tra, điều tra xã hội học, đánh giá chất lượng của đội ngũ BCV, TTV. (4) Tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi.


Khi xây dựng nội dung báo cáo ở hai nhóm vấn đề nêu trên cần có sự đánh giá khái quát kết quả nổi bật, hạn chế, nguyên nhân công tác TTM, hoạt động BCV ở cơ quan, đơn vị mình, dựa trên nhũng số liệu tổng hợp chi tiết cụ thể; những kinh nghiệm rút ra trong công tác TTM, hoạt động BCV, TTV của cơ quan, đơn vị trong năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật