Tăng cường tuyên truyền kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XIII (22:30 08/11/2017)


HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có Văn bản số 1040-CT/BTGTU gửi Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy; các cơ quan báo, đài Thành phố về việc tuyên truyền kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XIII - 23/11/2017.


Theo đó, nhằm thiết thực kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XIII (23/11/2005 - 23/11/2017), Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Di sản văn hóa, Quy chế “Quản lý và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội” ban hành kèm Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội và các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố về tu bổ, tôn tạo di tích, kiểm kê, truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể.

Giới thiệu, quảng bá các di sản văn hóa tiêu biểu, đặc trưng của Hà Nội, những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, của người Hà Nội thanh lịch, văn minh tới du khách và cộng đồng quốc tế.

Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng, niềm tự hào của mỗi người dân trong việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc của Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tăng cường nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội, phối hợp với các cơ quan chức năng thông tin định hướng đối với công tác tu bổ, tôn tạo di tích, ngăn chặn và kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi làm biến dạng di tích; phát hiện, tuyên truyền, giải thích, vận động các nơi thờ tự, nhân dân và những người công đức di dời những pho tượng, linh vật, hiện vật kiến trúc không phù hợp với tôn giáo, tín ngưỡng truyền thông dân tộc nói chung và vùng đồng bằng Bắc bộ nói riêng ra khỏi khuôn viên di tích, không gian di sản văn hóa.

Khuyến khích các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống ở địa phương; các hoạt động ngoại khóa của khối trường học. Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, tuyên truyền trực quan, pano, áp phích, khẩu hiệu... tại khu vực di tích, không gian di sản văn hóa.

Mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng, tin bài phản ánh sinh động các hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam trên địa bàn Thành phố nhằm giáo dục, khơi dậy truyền thống yêu nước, yêu Hà Nội, tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong mỗi người dân Thủ đô.


Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật