Phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế Thủ đô (16:54 07/11/2017)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 930-TB/TU truyền đạt kết luận Hội nghị gặp mặt đại biểu doanh nhân, nghệ nhân tiêu biểu Thủ đô năm 2017.


Theo đó, với sự cố gắng, nỗ lực vượt khó vươn lên, trong thời gian qua, các doanh nhân, nghệ nhân Thủ đô đã tạo nên nhiều sản phẩm có thương hiệu, chất lượng, có sức cạnh tranh tại thị trường trong nước và quốc tế; đã có nhiều đóng góp ngày càng quan trọng cho chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Thời gian tới, các doanh nhân, nghệ nhân cần tiếp tục phát huy tinh thần hỗ trợ nhau cùng phát triển, thực hiện tốt hơn vai trò nòng cốt trong phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế Thủ đô; nỗ lực góp sức cùng thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ: Bảo tồn, phát triển bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội; chấp hành và thực hiện pháp luật; nâng cao năng lực cạnh tranh, ứng dụng khoa học, công nghệ cao, tập trung đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập trong giai đoạn mới...

Các nghệ nhân thực hiện tốt việc bảo tồn và phát huy các giá trị tinh hoa của nghề, làng nghề; tiếp tục phát huy lợi thế, tiềm năng của mỗi làng nghề, phấn đấu thực hiện tốt “Mỗi làng một sản phẩm”, gắn kết sản phẩm làng nghề với phát triển du lịch, kết nối chuỗi sản phẩm làng nghề Thủ đô; bên cạnh đó, làm tốt việc truyền nghề và thắp sáng ngọn lửa say nghề cho các thế hệ kế tiếp.

Các doanh nhân, nghệ nhân Thủ đô cần phát huy vai trò của đội quân xung kích trong lĩnh vực phát triển kinh tế, tinh thần tự lực, tự cường, sáng tạo, có khát vọng vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình, đóng góp thiết thực cho cộng đồng, xã hội, Thủ đô và đất nước.

Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu tại hội nghị và giao các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu giải quyết đối với kiến nghị, đề xuất, định kỳ báo cáo kết quả việc thực hiện với Thường trực Thành ủy.

Nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm giải quyết, tháo gỡ có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc trong việc phong tặng danh hiệu nghệ nhân. Rà soát kế hoạch, chương trình, đề án đã triển khai, bổ sung các giải pháp nhằm đẩy mạnh cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai; xây dựng thành phố thông minh; xác định nhóm mặt hàng mục tiêu; tập trung đầu tư có chọn lọc, hiệu quả trong phát triển làng nghề...

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt hơn cơ chế một cửa liên thông, rà soát, hoàn thiện, văn bản hóa quy trình giải quyết công việc, quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan chủ trì; nghiên cứu, khắc phục những hạn chế, bất cập, thực hiện tốt công tác công khai quy hoạch... Tập trung đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án liên quan đến cơ sở hạ tầng, hoàn thiện mặt bằng khu, cụm công nghiệp.

Sở Công Thương rà soát, nghiên cứu, đề xuất nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại; trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề; tham mưu việc phân công nhiệm vụ cho một ban chỉ đạo của thành phố thực hiện chương trình OVOP “Mỗi làng một sản phẩm". Sở Thông tin Truyền thông kiểm tra, giải quyết việc đưa sàn giao dịch điện tử của Hội Nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội lên sàn giao dịch điện tử chung của thành phố. Sở Du lịch rà soát, nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng kết nối hoạt động du lịch với giới thiệu sản phẩm làng nghề.

Các sở, ngành có liên quan kiểm tra, khắc phục những bất cập trong công tác: Cấp sổ đỏ, kiểm tra phòng cháy chữa cháy, giải quyết các thủ tục đầu tư, cấp phép xây dựng, quy hoạch...


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật