HNP - Ngày 17/1, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thay mặt Thường trực Thành ủy ký ban hành Điện về "Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội". Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội trân trọng đăng toàn văn Điện của Thường trực Thành ủy.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/1, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 676-CV/BTGTU về phòng, chống dịch bệnh năm 2022.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 4/1, Ban Chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội có Báo cáo số 01-BC/BCĐ, kết quả thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025" năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. 

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 30/12/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 57-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TƯ, ngày 24/6/2021, của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”. 

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/12,  Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 10/CT-TU về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 55-KH/TU về tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 6/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Đề án số 11-ĐA/TU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 3/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XVII). 

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 30/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quy định số 07-QĐ/TU về “Luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố”.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem