HNP - Chiều 16/9, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã họp nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố. 

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/9, sau khi kiểm tra thông tin báo chí phản ánh về tình trạng chen lấn, tập trung đông người tại Trường Tiểu học Trung Văn (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm), xảy ra ngày 11/9, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo Ban Thường vụ Quận ủy Nam Từ Liêm, trực tiếp là đồng chí Bí thư Quận ủy kiểm tra làm rõ trách nhiệm lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phường trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và để xảy ra việc mất an toàn nêu trên.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/8, Thành ủy Hà Nội có Báo cáo số 123-BC/TU về tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TƯ (ngày 5/8/2008) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (gọi tắt là Nghị quyết số 26-NQ/TƯ).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 30/8, Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 190-CV/TU về tăng cường phân công cán bộ, đảng viên tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 30/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 32-HD/BTGTU về tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững Thủ đô và đất nước.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 01/9, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 480-TB/TU về kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII vừa ban hành Kế hoạch số 09-KH/BCĐ, hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025” (gọi tắt là Chương trình số 08-CTr/TU).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 31/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 496-CV/BTGTU về triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 25/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGTU về  tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911-10/10/2021).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/8, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 473-TB/TU, truyền đạt kết luận của Thường trực Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem