HNP - Ngày 7/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành thông báo kết quả vòng sơ khảo giai đoạn 1 Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 3/6, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong ký ban hành Kế hoạch số 243-KH/TU về hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa có Công văn số 1150-CV/TU về công tác chỉ đạo sau vụ cháy trên địa bàn phường Trung Hòa, quận Cậu Giấy và công tác phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 28/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 240-KH/TU, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 27/5, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 109-KH/BCĐ về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ký ban hành Kết luận số 155-KL/TU thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Thành ủy Hà Nội về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa có kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VII - năm 2024.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ký ban hành Kết luận số 154-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 10/5, Thành ủy Hà Nội ban hành Kết luận số 153-KL/TU về Hội nghị lần thứ mười bảy Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII.

Xem chi tiết...

HNP - Năm 2024, Hà Nội tiếp tục chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kịp thời, hiệu quả nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai và các sự cố, tai nạn xảy ra, bảo đảm đời sống, sản xuất của Nhân dân, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững với phương châm “Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem