HNP - Ngày 13/9, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ký ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Công văn số 504-CV/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các hoạt động sản xuất, kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 31/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ký ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU về Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVII).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 31/8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 104-KH/TU về thực hiện Kết luận số 34-KL/TƯ ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 (Kết luận số 34-KL/TƯ).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 31/8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 3558-QĐ/TU về ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội với Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 29/8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quy định số 3543-QĐ/TU về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 1003-CV/BTGTU về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 66-HD/BTGTU về tuyên truyền các hoạt động tổng kết 30 năm phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” thành phố Hà Nội (1992-2022).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/8, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ký ban hành Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 102-KH/TU về tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 15/11/1997, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao chất lượng, tăng cường sự lãnh đạo và quản lý công tác báo chí - xuất bản Hà Nội”.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem