HNP - Ngày 4/5, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 283-TB/TU về kết luận Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII), tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 29/4, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khoá XVII).

Xem chi tiết...

HNP - Thường trực Thành ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo Công an Thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan, quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch, nhập cảnh trái phép... theo đúng quy định, đặc biệt, sớm đưa ra xét xử những vụ án đưa người nhập cảnh trái phép.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 27/4, Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Công văn số 112-CV/TU, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố và Nhân dân Thủ đô tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 25-KH/TU về tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp cho cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 24-KH/TU về tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành cho cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 23-KH/TU về hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 21-HD/BTGTU về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 336-CV/BTGTU về hưởng ứng cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội có Báo cáo số 57-BC/TU về kết quả 5 năm (2016-2021) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem