HNP - Ngày 6/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình số 04-CTr/BTGTU về công tác tuyên giáo thành phố giai đoạn 2021-2025.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 5/4, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 205-TB/TU về kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025" tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Đức. 

Xem chi tiết...

HNP - Xây dựng nông thôn mới cần thực hiện thực chất hơn, thiết thực hơn, hiệu quả và bền vững hơn gắn liền với quá trình đô thị hóa, có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc, nông thôn mới phồn vinh, văn minh và hiện đại... là một trong những mục tiêu lớn của Chương trình số 04-CTr/TU về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025".  

Xem chi tiết...

HNP - Chương trình số 01-CTr/TU về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025" là chương trình cốt lõi, xương sống trong toàn bộ 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy khóa XVII, với điểm nhấn xuyên suốt là xây dựng cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu; quán triệt quan điểm “dân là gốc”; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 29/3, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 200-TB/TU về kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Huyện ủy Thanh Oai. 

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình 07-CTr/TU về “Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2025”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 29/3, Thành ủy Hà Nội có Thông báo số 199-TB/TU về kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm việc với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 30/3, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 203-TB/TU về kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tại buổi làm việc với Quận ủy Cầu Giấy. 

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 30/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội có Báo cáo số 52-BC/TU về tổng kết việc thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội” (gọi tắt là Đề án số 21-ĐA/TU).

Xem chi tiết...

HNP - Đó là kết quả thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa XVI) về “Phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”. Đây là tiền đề để thành phố đặt mục tiêu quyết tâm phấn đấu, đến năm 2025, đón và phục vụ từ 35 đến 39 triệu lượt khách du lịch…

Xem chi tiết...

Bài viết Xem