HNP - Ngày 21/9, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 892/TB/TU truyền đạt kết luận của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thương trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Mỹ Đức.

Xem chi tiết...

HNP - Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội vừa quyết định dành trên 7 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do cơn Bão số 10 gây ra.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 55-KH/TU, sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng, 04 năm thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động của các cấp Hội Luật gia trên địa bàn Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chương trình hành động số 18-CTr/TU thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 882-TB/TU về Kết luận hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 40-HD/BTGTU Hướng dẫn công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017).

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 41-HD/BTGTU tuyên truyền về Diễn đàn kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 7/9, Thành ủy Hà Nội ban hành Văn bản số 883-TB/TU thông báo Kết luân cuộc họp giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết của Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Chỉ đạo Chương trình 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 196/KH-BCĐ kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 2016-2020".

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 873-TB/TU truyền đạt kết luận của Thường trực Thành ủy về chủ trương nội dung hợp tác với tỉnh Phú Thọ.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem