HNP - Ngày 27/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 428-TB/TU về “Kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố” tại cuộc họp ngày 27/7/2021 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/7, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 424-TB/TU, kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương đối với một số cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 416-TB/TU, kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội có Công văn số 455-CV/BTGTU, thông báo kéo dài thời gian nhận tác phẩm dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/7, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 1145-QĐ/TU về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ban Chấp hành Đảng bộ phường khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 451-CV/BTGTU, hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022.   

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 409-TB/TU, kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố, tại cuộc họp ngày 14/7/2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 405-TB/TU, kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 7/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 161-CV/TU về lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Hội Người cao tuổi cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026 và Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban Đại diện Hội Người cao tuổi cấp thành phố, quận, huyện, thị xã.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 6/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 393-TB/TU, kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2021 trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem