Kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng (17:43 10/06/2024)


HNP – Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 10/6/2024 về việc kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Ảnh minh họa


Kế hoạch được ban hành nhằm tăng cuờng kỷ cuơng, kỷ luật hành chính trong công tác tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra tại các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những sai phạm và khắc phục những tồn tại đã nêu trong các kết luận thanh tra; tiếp tục kiến nghị đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về thực hiện các kết luận thanh tra trên địa bàn Thành phố.
 
Đồng thời, tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); đánh giá khách quan, chính xác tính đồng bộ, hiệu quả của các biện pháp PCTN, các nhiệm vụ, giải pháp PCTN theo đúng đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định nhằm ngăn chặn, xử lý, đẩy lùi tham nhũng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCTN trên địa bàn Thành phố.
 
Các nội dung kiểm tra gồm
 
1. Kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra: Giao Thanh tra Thành phố tổ chức kiểm tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Đan Phượng, Thạch Thất, Phúc Thọ, Thường Tín, Mỹ Đức, Ứng Hoà, Thanh Oai trong việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra. Thời kỳ kiểm tra tính từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2023.
 
Theo đó, trong Quý III, IV/2024 sẽ kiểm tra việc tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận, huyện; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện; UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thuộc đối tượng kiểm tra có liên quan đến việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra.
 
2. Kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng:
 
Giao Thanh tra Thành phố tổ chức kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng đối với Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, cụ thể: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ; UBND các quận, huyện: Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Long Biên, Đống Đa, Sóc Sơn; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố; Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội; Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội; Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển Thủy lợi sông Đáy.
 
Thời kỳ kiểm tra tính từ năm 2022 đến năm 2023 về các nội dung: Việc thực hiện các quy định về phòng ngừa tham nhũng; Thực hiện các quy định về phát hiện, xử lý tham nhũng.
 
UBND Thành phố yêu cầu cuộc kiểm tra phải tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, nhũng tồn tại, sai phạm phải được kết luận cụ thể, quy rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và kiến nghị xử lý đúng pháp luật, phù hợp với thực tế và có tính khả thi. Quá trình kiểm tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đon vị, tổ chức, cá nhân. 
 
 

Minh Nguyệt


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t