Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) (08:37 12/02/2024)


HNP - Ngày 6/2, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải ký ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND kế hoạch thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Theo đó, Kế hoạch nhằm thông tin đậm nét, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử của Ngày Giải phóng Thủ đô, truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang và những đóng góp to lớn của Đảng bộ, lực lượng vũ trang và Nhân dân Hà Nội trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; truyền thống nghìn năm Thăng Long - Hà Nội gắn với kỷ niệm 25 năm Hà Nội được tổ chức Giáo dục - Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) vinh danh là “Thành phố Vì hòa bình”, góp phần khơi dậy tình yêu và khát vọng phát triển Thủ đô, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, quảng bá hình ảnh, văn hóa của Thủ đô với các địa phương trong cả nước và bạn bè quốc tế.
 
Tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Nội trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.
 
Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố cung cấp thông tin về các hoạt động kỷ niệm, đề nghị các cơ quan báo chí thành phố Hà Nội, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương phối hợp, chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở triển khai công tác tuyên truyền đạt hiệu quả. Xây dựng phim tư liệu “Hà Nội - Niềm tin” theo chỉ đạo của Thành ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.
 
Chủ trì, phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam và Đài phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan thực hiện Chương trình cầu truyền hình Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
 
Xây dựng file âm thanh kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) cung cấp cho hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền.

Kim Nhung


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t