Cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ công lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (20:08 05/12/2021)


HNP - Ngày 2/12, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 273/KH-UBND về việc cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, căn cứ 7 nội dung nêu trong kế hoạch, Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước hằng năm nhằm tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô đến năm 2025. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công lĩnh vực kế hoạch và đầu tư để cải thiện mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đối với việc cung cấp dịch vụ công giai đoạn 2021-2025, phấn đấu đến năm 2023 đạt trên 85%, năm 2025 đạt 90-95%.
 
Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trên, UBND Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành của Thành phố tăng cường sự phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công; phát huy tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; huy động sự tham gia vào cuộc của các đơn vị trong quá trình triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính và có biện pháp khắc phục hiệu quả đối với những hạn chế để cải thiện Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công hằng năm.
 
UBND thành phố cũng lưu ý, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS. Xác định cải thiện và nâng cao 2 chỉ số này là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Cùng với đó, chủ động xây dựng, thực hiện các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc nâng cao Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS hằng năm thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
Đặc biệt là tập trung ứng dụng hiệu quả phần mềm “một cửa” điện tử để giải quyết hồ sơ, văn bản trên môi trường điện tử, tích cực hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tích cực phối hợp với bưu chính trong tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng phục vụ và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý, thông qua khả năng xử lý công việc, hành vi ứng xử của công chức đối với người dân nhằm khắc phục tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu hoặc gợi ý nộp phí ngoài quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t