Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh công tác cấp phép xây dựng (20:58 03/12/2021)


HNP - Ngày 2/12, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5066/QĐ-UBND về việc ban hành Chuyên đề số 03 “Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh công tác cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố”.

Theo đó, chuyên đề xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, như: Nâng cao chất lượng công tác cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với tổ chức, cá nhân, chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tham gia thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố. Công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, áp dụng của cán bộ, công chức trong công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, công chính, liêm minh, có năng lực, chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ được giao.
 
Cùng với đó, từng bước xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng; tất cả các hoạt động xây dựng đều phải được kiểm tra, giám sát, những vi phạm về trật tự xây dựng mới phải được phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý dứt điểm ngay từ khi phát sinh, bảo đảm đúng quy trình, công khai, minh bạch.
 
Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về xây dựng của các tổ chức, cá nhân trong quá trình thi công xây dựng trên địa bàn thành phố; tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức dễ tiếp cận những quy định pháp luật hiện hành trong công tác cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố thuận tiện, nhanh chóng.
 
Căn cứ vào các nội dung trong chuyên đề, Thành phố cũng sẽ tập trung hoàn thiện, ổn định tổ chức bộ máy lực lượng quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội; tăng cường sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.
 
Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành; kiến nghị các cơ quan cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật đế khắc phục các tồn tại, hạn chế nằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Phấn đấu hệ thống phần mềm dịch vụ công của thành phố đáp ứng việc thực hiện công tác cấp phép xây dựng đối với công trình, dự án đạt trên 80% thực hiện bằng dịch vụ công mức độ 3.
 
Chuyên đề cũng đề ra 9 nhóm giải pháp, trong đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quản lý trật tự xây dựng, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn trong việc chỉ đạo, điều hành công tác quản lý trật tự xây dựng. Hoàn thiện cơ chế chính sách; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đô thị nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới hiện nay.
 
Song song với đó là nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật về xây dựng của các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý cấp phép xây dựng, thi công xây dựng trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, kịp thời phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t