Hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng giống vật nuôi và thủy sản (19:27 24/11/2021)


HNP - Ngày 23/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4958/QĐ-UBND về kế hoạch nâng cao năng suất, chất lượng giống vật nuôi (bò thịt, bò sữa) và thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025.

Theo nội dung kế hoạch trên, thời gian tới, Thành phố sẽ tập trung hỗ trợ phát triển theo hướng tăng chất lượng và trọng lượng đàn bò cái sinh sản, phấn đấu trọng lượng bò cái sinh sản tăng thêm 10% so với hiện nay. Đồng thời, Thành phố tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng đàn bò thịt, trong đó: Đàn bò lai BBB (giới tính đực) chiếm 15%, đàn bò lai Charolais chiếm 7%, đàn bò lai Inra 95 chiếm 3%; trọng lượng của bò thịt xuất chuồng (24 tháng tuổi) tăng thêm 10-15%.
 
Thành phố cũng sẽ phát triển, tăng dần tỷ lệ đàn bò sữa Holstein Friesian (HF) theo hướng tiệm cận với chất lượng giống thuần chủng (Đàn bò sữa có tỷ lệ máu lai 7/8 trở lên chiếm trên 90%), năng suất sữa đạt 5.500kg/con/chu kỳ (tương đương tăng 10%/con/chu kỳ); phấn đấu đến năm 2025, số lượng bê sinh ra đạt trên 110.000 con (bê đực khoảng 57.0000 con với 36.000 bê đực chất lượng cao và bê cái khoảng 53.000 con với 27.000 con bê sữa chất lượng cao). Sản lượng sữa mỗi năm tăng thêm 28.000 tấn và sản lượng thịt bò chất lượng cao mỗi năm tăng thêm 3.000 tấn.
 
Trên lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, Thành phố sẽ chú trọng nâng cao trình độ kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất giống, chủ trang trại từ đó nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất giống thủy sản. Mục tiêu đến năm 2025, năng suất vùng nuôi trồng thuỷ sản tăng 10-15%; sản lượng sản xuất thủy sản tăng 2.500 tấn, giá trị sản xuất tăng 200-300 triệu đồng/ha.
 
Theo UBND thành phố, thực hiện tốt kế hoạch trên sẽ đem lại hiệu quả lớn cả về kinh tế và xã hội. Cụ thể, giúp thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp Hà Nội theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, trong đó, trọng lượng bò cái tăng lên 10%, tương đương với giá trị kinh tế tăng thêm từ 2-3 triệu đồng/con và đàn bê sinh ra khoảng 50.000 con/năm thì giá trị tăng thêm trên 100 tỷ đồng. Đối với chăn nuôi bò thịt xuất chuồng (24 tháng tuổi), khối lượng tăng thêm 15-20%, với giá hiện tại thì tăng thêm từ 2-3 triệu đồng/con, tương đương tổng giá trị kinh tế tăng thêm trên 100 tỷ đồng.
 
Tương tự, chăn nuôi bò sữa, sản lượng sữa tăng thêm 10%/con/chu kỳ so với hiện nay (tăng 500kg sữa/con/chu kỳ), với giá hiện tại thì tăng thêm 6,5 triệu đồng/con/chu kỳ. Tổng giá trị tăng thêm đối với đàn bò khai thác sữa (65% tổng đàn) trên 60 tỷ đồng.
 
Đối với thủy sản, năng suất vùng nuôi trồng thủy sản tập trung từ 10-12 tấn/ha tăng lên 16-18 tấn/ha. Với giá trị hiện nay tăng 200 - 300 triệu/ha, tổng 100ha tăng thêm từ 20-30 tỷ đồng.
 
Về hiệu quả xã hội, sẽ tạo việc làm cho người nông dân, thu hút hàng nghìn lao động tại nông thôn, góp phần xóa đói, giảm nghèo, tăng thu nhập cho các hộ nông dân nhất là nhu cầu lao động do ảnh hưởng dịch Covid-19 (một hộ nuôi 2 bò cái sinh sản sẽ cho thu nhập khoảng 50 triệu đồng/năm).
 
Tổng kinh phí dự kiến thực hiện kế hoạch là 180,2 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách thành phố: 147,7 tỷ đồng; ngoài ra là kinh phí của các tổ chức, cá nhân.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t